Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 50.60 - Край на официално гласуване/Край на паралелно официално гласуване
Начало: 2020-10-22
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 1254-4 CEN/TC 133

Заглавие на български

Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 4: Фитинги с резба

Заглавие на английски

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Threaded fittings

Област на действие на български

Този документ специфицира характеристиките на продуктите, методите за оценяване, критериите за съответствие на резултатите от изпитванията и система за означаване на фитинги с резба. Тези фитинги с резба могат да бъдат с метални или неметални уплътняващи елементи за целите на свързването с тръби, фитинги или вентили, с краища с резба, които имат размери в диапазана от 3,175 mm (1/8”) до 101,6 mm (4”). Фитингите с резба са предназначени за експлоатационен живот до петдесет години. Фитингите се използват до работната температура и максималното работно налягане, както е посочено в приложение А. Този европейски стандарт се прилага за фитинги от медни сплави. Неизчерпателен списък на тези медни сплави е даден в CEN/TS 13388. Фитингите с резба могат да имат също фланцови връзки на краищата съгласно EN 1092-3. Фитингите с резба могат също да имат също плакирано или друго декоративно повърхностно покритие. Фитингите могат да бъдат произведени чрез формуване, леене или обработване на метал. Продуктите, обхванати от този стандарт, са предназначени за използване в: а)приложения за течности: - топла или студена или комбинирана система за топла и студена вода съгласно EN 806; - затворени отоплителни системи съгласно EN 12828 и охладителни системи; - дренажни системи; - спринклерни системи съгласно EN 12845. б) приложения за газ: - системи за природен газ и втечнен нефтен газ с максимално работно налягане, по-малко или равно на 5 bar, съгласно EN 1775; - сгъстен въздух;

Област на действие на английски

This document specifies product characteristics, assessment methods, compliance criteria and a designation system for threaded fittings. These threaded ends exist with metallic and with non-metallic sealing elements for the purposes of joining with tubes, pipes, fittings or valves, the threaded ends have a size range from 3,175 mm (1/8") to 101,6 mm (4"). The threaded fittings are designed for a service lifetime up to fifty years. The fittings are used up to the operating temperatures and maximum operating pressures as indicated in Annex A. This document applies to copper alloy fittings. A non-exhaustive list of these copper alloys is given in CEN/TS 13388. Threaded fittings may also have flanged end connections according to EN 1092-3. Threaded fittings may also have a plated or other decorative surface coating. Fittings can be produced by machining, metal forming, casting, or fabrication. Products covered by this document are intended to be used in: a) liquid applications: - hot, cold or combined hot and cold water systems according to EN 806; - closed heating systems according to EN 12828 and cooling systems; - drainage systems; - sprinkler systems according to EN 12845. b) gas applications: - natural gas and liquefied petroleum gas systems with a maximum operating pressure less than or equal to 5 bar according to EN 1775; - compressed air systems.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти