Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: 50.60 - Край на официално гласуване/Край на паралелно официално гласуване
Начало: 2020-10-22
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 1254-8 CEN/TC 133

Заглавие на български

Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 8: Фитинги с краища за запресоване за използване с пластмасови и многослйни тръби

Заглавие на английски

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes

Област на действие на български

Този документ специфицира характеристиките на продуктите, методите за оценяване, критериите за съответствие на резултатите от изпитванията и система за означаване на фитинги с краища за радиално и аксиално запресоване за използване с пластмасови и многослойни тръби. Свързващите краища имат размери от 10 mm до 160 mm. Фитингите са предназначени за експлоатационен живот до петдесет години. Този европейски стандарт се прилага за фитинги от медни сплави. Неизчерпателен списък на тези медни сплави е даден в CEN/TS 13388. Адаптерните фитинги за използване с пластмасови и многослойни тръби могат да комбинират краищата за свързване под налягане с фитинги, определени в другите части на EN 1254. Фитингите за свързване чрез запресоване за използване с пластмасови и многослойни тръби могат да имат също фланцови връзки на краищата съгласно EN 1092-3. Фитингите за свързване чрез запресоване за използване с пластмасови и многослойни тръби могат също да имат плакирано или друго декоративно повърхностно покритие. Фитингите могат да бъдат произведени чрез формуване, леене или обработване на метала. Продуктите, обхванати от този стандарт, са предназначени за използване за: а)приложения с използване на течности: - топла или студена вода или комбинирана система за топла и студена вода съгласно EN 806; - затворени отоплителни системи съгласно EN 12828 и охладителни системи; - дренажни системи; - спринклерни системи съгласно EN 12845. б) приложения с използване на газ: - системи за природен газ и втечнен нефтен газ с максимално работно налягане, по-малко или равно на 5 bar, съгласно EN 1775; - сгъстен въздух;

Област на действие на английски

This document specifies product characteristics, assessment methods, compliance criteria and a designation system for fittings with radial and axial press ends for use with plastics and multilayer pipes. The fitting ends have a size range from 10 mm to 160 mm. The fittings are designed for a service lifetime up to fifty. This document applies to copper alloy fittings. A non-exhaustive list of these copper alloys is given in CEN/TS 13388. Adaptor fittings for use with plastic and multilayer pipes may combine press ends with fitting ends defined in the other parts of EN 1254. Press fittings for use with plastic and multilayer pipes may also have flanged end connections according to EN 1092-3. Press fittings for use with plastic and multilayer pipes may also have a plated or other decorative surface coating. Fittings can be produced by machining, metal forming, casting, or fabrication. Products covered by this standard are intended to be used in: a) liquid applications: - hot, cold or combined hot and cold water systems according to EN 806; - closed heating systems according to EN 12828 and cooling systems; - drainage systems; - sprinkler systems according to EN 12845; b) gas applications: - natural gas and liquefied petroleum gas systems with a maximum operating pressure less than or equal to 5 bar according to EN 1775; - compressed air systems.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти