Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиЕтап: 50.60 - Край на официално гласуване/Край на паралелно официално гласуване
Начало: 2020-10-22
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 1254-6:2021 CEN/TC 133

Заглавие на български

Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 6: Фитинги за свързване чрез напъхване

Заглавие на английски

Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes

Област на действие на български

Този европейски стандарт специфицира характеристиките на продуктите, методите за оценяване, критериите за съответствие на резултатите от изпитванията и система за означаване на фитинги с краища за свързване чрез натиск за целите на присъединяването на тръби от мед, плакирана мед, многослойни тръби и пластмасови тръби. Свързващите краища имат размери в диапазона от 6 mm до 54 mm.Фитингите са предназначени за експлоатационен живот до петдесет години. Този европейски стандарт се прилага за фитинги с краища за свързване чрез натиск за присъединяване на една или повече от следните тръби: медни тръби съгласно EN 1057; медни и пластмасови композитни тръби съгласно UNI 11342, пластмасови и многослойни тръби, включени в prEN 15015. Фитингите за свързване чрез натиск се използват до работната температура и максималното работно налягане, както е посочено в приложение А. Този европейски стандарт се прилага за фитинги от медни сплави. Неизчерпателен списък на тези медни сплави е даден в CEN/TS 13388. Адаптерните фитинги могат да комбинират краищата за свързване чрез натиск с краищата на фитинги, определени в другите части на EN 1254. Фитингите за свързване чрез натиск на метални тръби могат да имат също фланцови крайни връзки съгласно EN 1092-3. Фитингите за свързване чрез натиск могат също да бъдат също с плакирано или друго декоративно повърхностно покритие. Фитингите могат да бъдат произведени чрез формуване, леене или обработване на метала. Продуктите, обхванати от този стандарт, са предназначени за приложения с използване на течности: - топла или студена вода или комбинирана система за топла и студена вода съгласно EN 806; - затворени отоплителни системи съгласно EN 12828 и охладителни системи; - дренажни системи; - спринклерни системи съгласно EN 12845.

Област на действие на английски

This document specifies product characteristics, assessment methods, compliance criteria and a designation system for push-fit fittings for the purpose of joining tubes of copper, plated copper, multilayer pipes and plastics pipes. The fitting ends have a size range from 6 mm to 54 mm. The fittings are designed for a service lifetime up to fifty years. This document is applicable to push-fit fittings for joining one or more of the following tubes or pipes: - copper tubes to EN 1057; copper composite according to UNI 11342, plastic and multilayer pipes covered by EN 15015. The fittings are used up to the operating temperatures and maximum operating pressures as indicated in Annex A. This document applies to copper alloy fittings. A non-exhaustive list of these copper alloys is given in CEN/TS 13388. Adaptor fittings may combine push-fit ends with fitting ends defined in the other parts of EN 1254. Push-fit fittings for metallic tubes may also have flanged end connections according to EN 1092-3. Push-fit fittings may also have a plated or other decorative surface coating. Fittings can be produced by machining, metal forming, casting, or fabrication. Products covered by this standard are intended to be used in liquid applications: - hot, cold or combined hot and cold water systems according to EN 806; - closed heating systems according to EN 12828 and cooling systems; - drainage systems; - sprinkler systems according to EN 12845.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти