Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-10-29
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1264-3 CEN/TC 130

Заглавие на български

Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 3: Оразмеряване

Заглавие на английски

Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning

Област на действие на български

Този европейски стандарт се прилага за отоплителни и охлаждащи системи, вградени в повърхнина за отопление или охлаждане на помещение. Този документ разглежда използването на практическите инженерни резултатиот част 2 и 5 за подово, таванно и стенно отопление, както и системи за охлаждане на под, таван и стена. За отоплителните системи при определяне на температурите на повърхността се вземат предвид физиологичните ограничения. При системите за подово отопление ограниченията се правят по проект, основаващ се на характеристичните криви и граничните криви в съответствие с част 2 на този стандарт. За охлаждащите системи се взема предвид само ограничение по отношение на точката на оросяване. В преобладаващата практика това означава, че са включени и физиологичните ограничения.

Област на действие на английски

8. Scope This European Standard applies to heating and cooling systems embedded into the enclosure surfaces of the room to be heated or to be cooled. This document deals with the use in practical engineering of the results coming from part 2 and 5 and is applicable to floor-, ceiling- and wall heating systems, as well floor-, ceiling- and wall cooling systems. For heating systems, physiological limitations are taken into account when specifying the surface temperatures. In the case of floor heating systems the limitations are realised by a design based on the characteristic curves and limit curves determined in accordance with part 2 of this Standard. For cooling systems, only a limitation with respect to the dew point is taken into account. In predominating practice, this means that physiological limitations are included as well.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти