Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-10-29
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1264-2 CEN/TC 130

Заглавие на български

Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 2: Подово отопление. Одобрени методи за изпитване за определяне на топлинната мощност чрез изчисляване и методи за изпитване

Заглавие на английски

Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя граничните условия и доказаните методи за определяне на топлинната мощност на отоплителните системи като функция на температурната разлика между топлоносителя и стайната температура. Този стандарт се прилага до степента на доказаната търговска и практическа инеженерна стойност и сертифицираните стойности за топлинната мощност. Този европейски стандарт се прилага за отоплителни и охлаждащи системи, вградени в повърхнина за отопление или охлаждане на помещение. Тази част от този европейски стандарт се отнася за системи за отопление с гореща вода. Прилагането на част 5 от този европейски стандарт изисква използването на тази част от този европейски стандарт. Част 5 от този европейски стандарт се отнася до преобразуването на топлинната мощност на подовите отоплителни системи, определени в част 2, вградени в подове, стени и тавани . Топлинана мощвост се доказва чрез изчислителен метод (точка 6) и чрез метод за изпитване (точка 9). Методът е приложим за EN 1264 1 (тип А, тип В, ​​тип С, тип D). За системи, които не отговарят на тези определения, се използва методът на изпитване. Методът на изчисление и методът на изпитване са съвместими помежду си и осигуряват съответстващи и адекватни резултати от доказването. Доказаните резултати, изразени според допълнителните параметри, са стандартната специфична топлинна мощност и свързаната температурна разлика между топлоносителя и стайната температура при изпълненение на показаните характеристични криви за връзката между специфичната топлинна мощност и температурната разлика между температурата на топлоносителя и стайната температура.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the boundary conditions and the prove methods for the determination of the thermal output of hot water floor heating systems as a function of the temperature difference between the heating medium and the room temperature. This standard shall be applied to commercial trade and practical engineering if proved and certifiable values of the thermal output shall be used. This European Standard applies to heating and cooling systems embedded into the enclosure surfaces of the room to be heated or to be cooled. This Part of this European Standard applies to hot water floor heating systems. Applying of Part 5 of this European Standard requires the prior use of this Part of this European Standard. Part 5 of this European Standard deals with the conversion of the thermal output of floor heating systems determined in Part 2 into the thermal output of heating surfaces embedded in walls and ceilings as well as into the thermal output of cooling surfaces embedded in floors, walls and ceilings. The thermal output is proved by a calculation method (Clause 6) and by a test method (Clause 9). The calculation method is applicable to systems corresponding to the definitions in EN 1264 1 (type A, type B, type C, type D). For systems not corresponding to these definitions, the test method shall be used. The calculation method and the test method are consistent with each other and provide correlating and adequate prove results. The prove results, expressed depending on further parameters, are the standard specific thermal output and the associated standard temperature difference between the heating medium and the room temperature as well as fields of characteristic curves showing the relationship between the specific thermal output and the temperature difference between the heating medium and the room.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти