Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-10-29
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1264-1 CEN/TC 130

Заглавие на български

Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 1: Определения и означения

Заглавие на английски

Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим за водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина в жилищни, офиси и други сгради, чието използване е подобно на тази на жилищните сгради. Този европейски стандарт се прилага за отоплителни и охлаждащи системи, вградени в повърхнина за помещения за отопление или за охлаждане. Той се отнася и за използването на други топлоносители вместо вода.

Област на действие на английски

This European Standard is applicable to water based surface embedded heating and cooling systems in residential, office and other buildings, the use of which corresponds to or is similar to that of residential buildings. This European Standard applies to heating and cooling systems embedded into the enclosure surfaces of the room to be heated or to be cooled. It also applies as appropriate to the use of other heating media instead of water.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти