Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2019-07-30
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1628 CEN/TC 33

Заглавие на български

Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и щори. Устойчивост на взлом. Метод за изпитване за определяне на съпротивлението при статично натоварване

Заглавие на английски

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя метод за изпитване за определяне на устойчивостта на статично натоварване, за да се оценят устойчивостта срещу крадци на пешеходните врати, прозорците, решетките и щорите. Той е приложим за следните средства за отваряне: Завъртане, накланяне, сгъване, накланяне чрез въртене, окачване нагоре или надолу, плъзгане (хоризонтално и вертикално), както и фиксирани конструкции. Този европейски стандарт не се прилага за врати, порти и бариери, предназначени за монтаж в зони, на които има хора, и за които основната цел е осигуряване на безопасен достъп за стоки и превозни средства, придружавани или задвижвани от лица в промишлени, търговски или жилищни райони помещения, съгласно изискванията на EN 13241.

Област на действие на английски

This European Standard specifies a test method for the determination of resistance to static loading in order to assess the burglar resistant properties of pedestrian door sets, windows, curtain walling, grilles and shutters. It is applicable to the following means of opening: Turning, tilting, folding, turn-tilting, top or bottom hung, sliding (horizontally and vertically) and rolling as well as fixed constructions. This European Standard does not apply to doors, gates and barriers, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises, as covered by EN 13241.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти