Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2019-07-25
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1629 CEN/TC 33

Заглавие на български

Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и щори. Устойчивост срещу взлом. Метод за изпитване за определяне на съпротивлението при динамично натоварване

Заглавие на английски

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя метод за изпитване за определяне на устойчивостта на динамично натоварване, за да се оценят устойчивостта срещу крадци на пешеходните врати, прозорците, решетките и щорите. Той е приложим за следните средства за отваряне: Завъртане, наклоняване, сгъване, накланяне чрез въртене, окачване нагоре или надолу, плъзгане (хоризонтално и вертикално) и плъзгане, както и фиксирани конструкции. Признава се, че съществуват два аспекта на устойчивостта на съпротивление срещу кражби на строителни продукти, тяхната нормална устойчивост на принудителна експлоатация и способността им да останат неподвижни към сградата. Този метод за изпитване не оценява ефективността на фиксирането към сградата. Инструкцията за монтаж на производителя дава указания за фиксирането на продукта. Пример за съдържанието на инструкциите за монтаж на производителя е даден в приложение А към prEN 1627: 2018. Този европейски стандарт не се прилага за врати, порти и бариери, предназначени за монтаж в зони, на които има хора, и за които основната цел е осигуряване на безопасен достъп за стоки и превозни средства, придружавани или задвижвани от лица в промишлени, търговски или жилищни райони помещения, съгласно изискванията на EN 13241.

Област на действие на английски

This document specifies a test method for the determination of resistance to dynamic loading in order to assess the burglar resistant properties of pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters. It is applicable to the following means of opening: turning, tilting, folding, turn-tilting, top or bottom hung, sliding (horizontally and vertically), pivoted (horizontally and vertically) and rolling as well as fixed constructions. It is acknowledged that there are two aspects to the burglar resistance performance of construction products, their normal resistance to forced operation and their ability to remain fixed to the building. This test method does not evaluate the performance of the fixing to the building. The manufacturer''s installation instructions will give guidance on the fixing of the product. An example for the contents of the manufacturer''s installation instructions is given in Annex A of prEN 1627:2019. This document does not apply to doors, gates and barriers, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises, as covered by EN 13241.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти