Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиЕтап: 60.55 - Начало на финализиране на стандарта/Ратификация (DOR)
Начало: 2020-11-02
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 113-2:2020 CEN/TC 38

Заглавие на български

Трайност на дървесината и продуктите на основата на дървесина. Метод за изпитване срещу базидиомицети, унищожаващи дървото. Част 2: Оценка на устойчивостта

Заглавие на английски

Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability

Област на действие на български

Този стандарт уточнява метод за тестване и определяне на естествената устойчивост на дървесина срещу базидиомицет, разрушаващ дървесината, култивиран върху агарова среда. Методът е приложим за всички видове дървесина.ЗАБЕЛЕЖКА Този метод може да се използва заедно с процедура за стареене, например EN 73 или EN 84.

Област на действие на английски

This document specifies a method of test for determining the natural durability of a timber against wood-destroying basidiomycetes cultured on a malt extract agar medium. The method is applicable to all timber species. Furthermore this method can be used to test modified. The test method described in this document can be applied to specific wood species, commercial supplies of sawn timber, wood-based materials, wood treated with preservatives and modified wood, both thermally and chemically modified wood. However, this document is not intended to determine the effectiveness of wood preservatives used to prevent decay. NOTE 1 Determining the efficacy of wood preservatives used to prevent decay is the scope of FprEN 113 1. However, in addition to this and with some amendments, it might also be possible in some cases to test treated wood using the method described here. NOTE 2 This method can be used in conjunction with an ageing procedure, for example EN 73 or EN 84. Annex A (informative) contains a guidance on sampling. Annex B (normative) contains some methods of sterilization. Annex C (informative) contains information on the culture vessels. Annex D (informative) contains an example of a test report. Annex E (informative) contains information on the test fungi. Annex F (informative) contains the assessment of the results.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти