Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕтап: 65.51 - Завършване публикуването на национално ниво (DOP)
Начало: 2022-04-28
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 1009-4:2020 CEN/TC 151

Заглавие на български

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини

Заглавие на английски

Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery

Област на действие на български

Този документ, който ще бъде използван заедно с EN 1009-1: 2020, определя изискванията за безопасност и тяхната проверка при проектирането и изграждането на сортировъчни машини за механична обработка в кариерата, рециклирането и преработката на минерални и странични продукти, както е определено в 3.1. В допълнение, той определя вида информация за безопасни работни практики (включително остатъчни рискове), която трябва да бъде предоставена от производителя. Когато изискванията на този документ се различават от тези, посочени в EN 1009-1: 2020, изискванията на този документ имат предимство пред изискванията на EN 1009-1: 2020 за машини, които са проектирани и изработени в съответствие с разпоредбите на този документ.

Област на действие на английски

This document, to be used together with EN 1009-1:2020, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of screening machinery for the mechanical processing in quarrying, recycling and processing mineral and by-products as defined in 3.1. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) to be provided by the manufacturer. When requirements of this document are different from those which are stated in EN 1009-1:2020, the requirements of this document take precedence over the requirements of EN 1009-1:2020 for machines that have been designed and built according to the provisions of this document. This document, together with EN 1009-1:2020, deals with all the significant hazards, hazardous situations and events relevant to screening machinery when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Annex C). This document does not cover: - design relating to road traffic regulations; - hazards arising from the use of the machines in potentially explosive atmospheres as well as from processing of explosive materials and risks related to electromagnetic compatibility; - specific hazards related to mobile machinery. NOTE 1 EN ISO 13766-1 and EN ISO 13766-2 specify test methods and acceptance criteria for evaluating the electromagnetic compatibility of all kinds of mobile construction machinery. NOTE 2 prEN 1009-6 "Specific requirements for mobile and semi mobile equipment" is under preparation to cover specific requirements (e.g. mobility, braking, access, frequent transportation), including exceptions and additional requirements for mobile and semi mobile equipment. This means that mobile machines are not covered as long as EN 1009-6 is not published by CEN. This document is not applicable to screening machinery which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти