Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 65.51 - Завършване публикуването на национално ниво (DOP)
Начало: 2022-04-28
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 1009-3:2020 CEN/TC 151

Заглавие на български

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и смилане

Заглавие на английски

Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery

Област на действие на български

Този документ, който може да се използва заедно с EN 1009-1, определя изискванията за безопасност и тяхната проверка за проектирането и конструкцията за механично обработване в кариера, рециклирането и преработката на минерали и странични продукти. В допълнение, той определя вида информация за безопасни работни практики (включително остатъчни рискове), която трябва да бъде предоставена от производителя. Когато изискванията на този документ се различават от тези, посочени в EN 1009-1:2020, изискванията на тази част на EN 1009 имат предимство пред изискванията на EN 1009-1:2020 за машини, които са проектирани и изработени съгласно разпоредбите на този документ. Този документ, заедно с EN 1009-1:2020, разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с машините за раздробяване и смилане, когато те се използват по предназначение и при условията, предвидени от производителя (виж приложение В).

Област на действие на английски

This document, to be used together with EN 1009-1:2020, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of crushing and milling machinery for the mechanical processing in quarrying, recycling and processing mineral and by-products. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) to be provided by the manufacturer. When requirements of this part of EN 1009 are different from those which are stated in EN 1009-1:2020, the requirements of this part of EN 1009 take precedence over the requirements of EN 1009-1:2020 for machines that have been designed and built according to the provisions of this part of EN 1009. This document, together with EN 1009-1:2020, deals with all the significant hazards, hazardous situations and events relevant to crushing and milling machinery when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Annex C). This document does not cover: - design relating to road traffic regulations; - hazards arising from the use of the machines in potentially explosive atmospheres as well as from processing of explosive materials and risks related to electromagnetic compatibility; - specific hazards related to mobile machinery. NOTE 1 EN ISO 13766-1 and EN ISO 13766-2 specify test methods and acceptance criteria for evaluating the electromagnetic compatibility of all kinds of mobile construction machinery. NOTE 2 prEN 1009-6 "Specific requirements for mobile and semi mobile equipment'' is under preparation to cover specific requirements (e.g. mobility, braking, access, frequent transportation), including exceptions and additional requirements for mobile and semi mobile equipment. This means that mobile machines are not covered as long as EN 1009-6 is not published by CEN. This document is not applicable to crushing and milling machinery which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти