Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 65.51 - Завършване публикуването на национално ниво (DOP)
Начало: 2022-04-28
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 1009-1:2020 CEN/TC 151

Заглавие на български

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия

Заглавие на английски

Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants

Област на действие на български

Този документ се прилага за машини за механично обработване на минерали (цимент, вар и гипс, пясък и чакъл, промишлени минерали, метални руди и твърди и меки скални инертни материали, въглища) и продукти (шлака и пепел, отпадъци от производство и разрушаване) в строителството и промишлеността. Той определя отделни видове машини за механично обработване на минерали и подобни твърди материали: - захранване на машини в съответствие с EN 1009-2; - машини за раздробяване в съответствие с EN 1009-3; - машини за смилане в съответствие с EN 1009-3; - сортировъчни машини в съответствие с EN 1009-4; - машини за почистване, рециклиране с вода, сортировъчни (различни от сортировъчните) и утаяване в съответствие с EN 1009-5; - мо;билни машини в съответствие с prEN 1009-6.

Област на действие на английски

This document applies to machines for mechanical processing of minerals (cement, lime and gypsum, sand and gravel, industrial minerals, metalliferous ore and hard and soft rock aggregates, coal) and -products (slag and ashes, production and demolition waste) in construction and industry. It deals with the following types of individual machines for the mechanical processing of minerals and similar solid materials: - feeding machinery in accordance with EN 1009-2; - crushing machinery in accordance with EN 1009-3; - milling machinery in accordance with EN 1009-3; - screening machinery in accordance with EN 1009-4; - machinery for cleaning, water recycling, sorting (other than screens) and mud treatment in accordance with EN 1009-5; - mobile machinery in accordance with prEN 1009-6. This document gives the common safety requirements for mechanical processing machines used for quarrying, recycling and processing mineral and by-products (cement, lime and gypsum, sand and gravel, industrial minerals, metalliferous ore, production and demolition waste, slag handling, hard and soft rock aggregates, coal) in construction and surface mining and is intended to be used in conjunction with one of the parts EN 1009-2 to prEN 1009-6. These machine specific parts (EN 1009-2 to prEN 1009-6) do not repeat the requirements from this document, but add or replace the requirements for the machine type in question. NOTE 1 The requirements specified in this part of EN 1009 are common to two or more types of machines for the mechanical processing of minerals and similar solid materials. Specific requirements in EN 1009 2 to prEN 1009-6 take precedence over the respective requirements of this document. This document also covers assemblies of two or more of the mentioned machines which function as an integrated whole. The machines included in the scope of this document can be fixed, semi-mobile or mobile. NOTE 2 prEN 1009-6 "Specific requirements for mobile and semi mobile equipment" is under preparation to cover specific requirements (e.g. mobility, braking, access, frequent transportation), including exceptions and additional requirements for mobile and semi mobile equipment. This means that mobile machines are not covered as long as EN 1009-6 is not published by CEN. This document covers transportation, erection, commissioning, use and maintenance of single machines or combination of single machines. This document deals with significant hazards, common to the types of machines listed in this scope when they are used as intended and under conditions for misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Annex F) and to the hazards due to the combination of these machines and specifies the appropriate measures to eliminate or reduce the risks arising from the significant hazards. Design relating to road traffic regulations is not covered by this document. This document does not cover: - design relating to road traffic regulations; - hazards arising from the use of the machines in potentially explosive atmospheres as well as from processing of explosive materials and risks related to electromagnetic compatibility; - specific hazards related to mobile machinery. NOTE 3 EN ISO 13766-1 and EN ISO 13766-2 specify test methods and acceptance criteria for evaluating the electromagnetic compatibility of all kinds of mobile construction machinery. This document is not applicable to machinery which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти