Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2018-09-25
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 12016 CEN/TC 10

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

Заглавие на английски

Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity

Област на действие на български

1.1 Този европейски стандарт определя критериите за устойчивост и методите за изпитване за апарати, използвани в асансьори, ескалатори и подвижни пътеки, предназначени за постоянно монтиране в сгради, включително основните изисквания за безопасност по отношение на техните електромагнитни условия. Тези нива представляват съществени изисквания за електромагнитна съвместимост. Стандартът се отнася до електромагнитни условия, съществуващи в жилищни и промишлени сгради и офиси. Този стандарт се отнася до обикновено познати опасности по отношение на електромагнитната съвместимост, и опасни ситуации, свързани с асансьори, ескалатори и подвижни пътеки, когато се използват по предназначение и при условията, предвидени от лицето, което монтира асансьора или ескалатора и/или производителят на подвижната пътека.

Област на действие на английски

1.1 This document specifies the immunity performance criteria and test levels for apparatus used in lifts, escalators and moving walks which are intended to be permanently installed in buildings including the basic safety requirements in regard to their electromagnetic environment. These levels represent essential EMC requirements. This document refers to EM conditions as existing in residential, office and industrial buildings. This document addresses commonly known EMC related hazards and hazardous situations relevant to lifts, escalators and moving walks when they are used as intended and under the conditions foreseen by the lift installer or escalator and/or moving walk manufacturer. However: - performance criteria and test levels for apparatus/assembly of apparatus used in general function circuits do not cover situations with an extremely low probability of occurrence; - this document does not apply to other apparatus already proven to be in conformity to the EMC Directive, and not related to the safety of the lift, escalator or moving walk, such as lighting apparatus, communication apparatus, etc. 1.2 This document does not apply to electromagnetic environments such as: - radio-transmitter stations, - railways and metros, - heavy industrial plant, - electricity power station, which need additional investigations. 1.3 This document is not applicable to apparatus which were manufactured before the date of its publication as EN 12016.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти