Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 60.60 - Финализиран стандарт/Наличен окончателен текст (DАV)/Наличен международен стандарт ISO
Начало: 2020-06-17
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 12015:2020 CEN/TC 10

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Излъчване

Заглавие на английски

Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя границите на излъчване по отношение на електромагнитни смущения и условия за изпитване на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки, които са предназначени да бъдат монтирани постоянно в сгради. Тези граници обаче, не могат да осигурят пълна защита срещу смущения, причинени от радио и телевизионно приемане, когато такива съоръжения се използват в рамките на разстоянията, дадени в таблица 1. Този европейски стандарт не се прилага за съоръжения, произведени преди датата на публикуването му като европейски стандарт.

Област на действие на английски

This document specifies the emission limits in relation to electromagnetic disturbances and test conditions for lifts, escalators and moving walks, which are intended to be permanently installed in buildings. These limits however, may not provide full protection against disturbances caused to radio and TV reception when such equipment is used within distances given in Table 1. This document is not applicable for apparatus which are manufactured before the date of its publication as EN.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти