Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-06-03
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 15948 CEN/TC 338

Заглавие на български

Зърнено-житни култури. Определяне на влага и протеин. Метод с използване на близка инфрачервена спектроскопия на цяло зърно

Заглавие на английски

Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared Spectroscopy in whole kernels

Област на действие на български

Този стандарт дефинира рутинен метод за едновременното определяне на влага и протеин при ненарушени цели зърна ечемик и пшеница чрез използване спектрометър, който използва метода за близка инфрачервена спектроскопия (NIR). За пшеница: - съдържание на влага минимум от 8 % до 22 %; - съдържание на протеин минимум от 7 % до 20 %. за ечемик: - съдържание на влага минимум от 8 % до 22 %; - съдържание на протеин минимум от 7 % до 16 %. Този европейски стандарт описва реда и условията, които следва да изпълнят доставчика (5.3 и 5.4) и потребителя на метода.

Област на действие на английски

This document defines a routine method for the determination of moisture and protein contents in whole kernels of wheat and barley using near infrared spectroscopy in the constituent ranges: - for wheat: - moisture content minimum range from 8 % to 22 %; - protein content minimum range from 7 %DM to 20 %DM. - for barley: - moisture content minimum range from 8 % to 22 %; - protein content minimum range from 7 %DM to 16 %DM. This document describes the modalities to be implemented by the supplier (5.3 and 5.4) and the user of the method.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Подходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти