Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиЕтап: 60.55 - Начало на финализиране на стандарта/Ратификация (DOR)
Начало: 2020-03-05
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN ISO 16122-5 CEN/TC 144

Заглавие на български

Земеделска и горска техника. Проверка на пръскачките в употреба. Част 5: Системи за пръскане с летателни средства. Защита на околната среда (ISO/FDIS 16122-5:2019)

Заглавие на английски

Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 5: Aerial spray systems - Environmental protection (ISO/FDIS 16122-5:2019)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя изискванията и методите за изпитване за проверка с цел инспектиране на използвани за системи за пръскане с летателни средства с фиксирано крило и ротационни системи за пръскане за земеделието, горското стопанство и човешкото здраве, с оглед намаляване на риска за околната среда. Тази част на ISO 16122 се отнася основно за състоянието на съоръженията по отношение на потенциален риск за околната среда и техните характеристики за постигане на доброто им прилагане. ЗАБЕЛЕЖКА: Изискванията за защита на инспекторите по време на проверка са дадени в ISO 16122-1.

Област на действие на английски

This document specifies the requirements, test methods and verification of the inspection of aerial fixed wing and rotary aircraft spray systems for agriculture, forestry, turf, and vegetation control in transport access ways (such as gas and electric lines), with regard to minimizing the potential risk of environmental contamination during use. This document applies only to manned aerial aircraft. It does not cover aircraft safety and design criteria for air worthiness, aircraft registration, pilot or operator requirements, all of which are specified separately by countries or regions. This document relates mainly to the condition of the equipment with respect to its potential risk for the environment and its performance to achieve good applications. The general requirements of ISO 16122-1 apply where appropriate, including for the protection of inspectors during an inspection.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти