Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 50.60 - Край на официално гласуване/Край на паралелно официално гласуване
Начало: 2018-12-27
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 12150-2 CEN/TC 129

Заглавие на български

Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло. Част 2: Стандарт за продукт

Заглавие на английски

Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard

Област на действие на български

Този документ обхваща оценяването и проверката на постоянството на експлоатационните показатели и производственият контрол в предприятието на плоско термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло, за употреба в строителството. ЗАБЕЛЕЖКА: За стъклени продукти, снабдени с електрически мрежи или системи, например за алармена сигнализация или подгряване, могат да се приложат и други директиви, като например Нисковолтовата директива.

Област на действие на английски

This document covers the assessment and verification of constancy of performances and the factory production control of flat thermally toughened soda lime silicate safety glass for use in buildings. NOTE For glass products with electrical wiring or connections for, e.g. alarm or heating purposes, other directives, e.g. Low Voltage Directive, may apply.

Технически комитет


ICSДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти