Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-05-29
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 16517 CEN/TC 144

Заглавие на български

Земеделска и горска техника. Подвижен кран за транспортиране на дървен материал. Безопасност

Заглавие на английски

Agricultural and forestry machinery - Mobile yarders for timber logging - Safety

Област на действие на български

Този стандарт определя изискванията за безопасност, както и средствата за проверка на проектирането и изграждането на системи за подвижни въжени кранове за транспортирането на продуктите от дървесина, както и тяхното закрепване. Той се отнася за всички процеси при отсичане на дървета, както при стръмни, така и при равни терени. Освен това, в него се посочва информация за практики за безопасна работа (включително остатъчните рискове), която се предоставя от производителя. Той се отнася за същественитеопасности (както са изброени в таблица 1), опасни ситуации и събития, които са свързани с подвижни въжени кранове, които се използват по предназначение и при условията, предвидени от производителя (виж точки 4 и 5). Той не се прилага: - заплитане на въжета; - кабелни кранове; - въжени линии за превозване на материали (с изключение на дърво); и - лебедки за дървени трупи.

Област на действие на английски

This European Standard gives safety requirements, and the means of verification, for the design and construction of mobile yarders for logging of forest products and their mounting. It counts for all logging operations with cable yarders both in sloped and flat terrain. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) meant to be provided by the manufacturer. It deals with the significant hazards (as listed in Table 1), hazardous situations and events relevant to mobile yarders used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clauses 4 and 5). It is not applicable to: - rope splicing; - ancillary loaders or cable cranes; - cableways for material transport (other than wood); and - skidder winches (skidding). The specifications of cabin in this context are only relevant for the yarder or a yarder-loader combination. The cabin and the chassis of the vehicle (prime mover), to which the yarder is mounted are not part of this document. The Document deals with all the significant hazards (as listed in Table 1), hazardous situations and events relevant to mobile yarders when they are used as intended and under the conditions of misuse reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clauses 4 and 5). This document is not applicable to mobile yarders manufactured before the date of its publication.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти