Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕтап: 20.20 - Начало на разработване на работен документ
Начало: 2017-03-24
Край: 2019-12-30
Статус: Проект

Заглавие на български

Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология

Заглавие на английски

Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology

Област на действие на български

В този речник се дава набор от определения и свързаните с тях термини на английски и френски език като система от основни и общи понятия, използвани в областта на законовата метрология. Този речник е предназначен да се използва за справка от метролози, както и от други специалисти, участващи в различни дейности, свързани със законовата метрология - от измерване и законов метрологичен контрол до разработване на законодателство. Речникът може да бъде също справочник за правителствени и неправителствени организации, търговски асоциации, производители на средства за измерване и потребители на метрологични услуги. Той има за цел да допринесе за глобалното хармонизиране на терминологията, използвана в законовата метрология.

Област на действие на английски

Няма информация

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Подходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти