Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 50.60 - Край на официално гласуване/Край на паралелно официално гласуване
Начало: 2018-04-04
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 13451-11 CEN/TC 136

Заглавие на български

Съоръжения за плувни басейни. Част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на басейни с подвижни дъна и подвижни странични прегради

Заглавие на английски

Swimming pool equipment - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for moveable pool floors and moveable bulkheads installed in pools for public use

Област на действие на български

Тази част на ЕN 13451 определя изискванията за безопасност и средствата за проверка на тези изисквания по отношение на проектирането и изграждането на преместваеми междинни дъна и подвижни прегради за басейни, класифицирани в съответствие с изискванията на EN 15288-1 и EN 15288-2.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the safety requirements and the means of their verification for the design and construction of moveable pool floors and moveable bulkheads for use in classified swimming pools as specified in EN 15288 1 and EN 15288 2. This part of the EN 13451 series, when used with EN 13451 1, deals with the significant hazards, hazardous situations and events, as listed in Annex A, relevant to this equipment when used as intended and under the conditions of misuse reasonably foreseeable by the manufacturer during normal operation and service. When requirements of this part of the EN 13451 series are different from those which are stated in EN 13451 1, the requirements of this part of the EN 13451 series take precedence over the requirements of EN 13451 1 for moveable floors and moveable bulkheads that have been designed and built according to the requirements of this part of the EN 13451 series. This document does not apply to installations or equipment intended to move people into or out of a pool tank. This part of the EN 13451 series is not applicable to equipment which is manufactured before the date of its publication as a European standard.

Технически комитет


ICSДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти