Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 30.92 - прБДС върнат на работната група
Начало: 2020-10-16
Край:
Статус: Проект

Заглавие на български

Цимент. Определяне минералния състав на клинкера и съдържанието на трикалциев алуминат

Заглавие на английски

Cement. Determination of mineral composition of the clinker and the tricalcium aluminate content

Област на действие на български

В този български стандарт е определен метод за химически анализ на портланцимент, сулфатоустойчив портланцимент, пуцоланов цимент, сулфатоустойчив, пуцоланов цимент и цимент с умерено топлоотделяне, които съдържат добавки от трас и пясък и гипс за изчисляване минералния състав на клинкера. Този метод на изпитване обхваща директното определяне на минералния състав на портландцимент или портландциментов клинкер чрез количествен рентгено-фазов анализ. Стандартът обхваща следните фази (клинкерни минерали): алит (трикалциев силикат), белит (дикалциев силикат), алуминат (трикалциев алуминат), ферит (четирикалциев алумо-ферит), периклаз (магнезиев оксид), гипс (калциев сулфат дихидрат), базанит (калцив сулфат полухидрат), анхидрит (калциев сулфат) и калцит (калциев карбонат). Този метод за изпитване определя общите принципи на аналитичната процедура, без да дава описание на детайлите. Описани са препоръчителните процедури, без да се посочва някоя от тях. При избор на конкретна процедура, изпитващият специалист трябва да демонстрира чрез анализ на сертифициран сравнителен материал (ССМ), че тя осигурява приемлива точност и разсейване на резултатите. Стандартът не се отнася до цименти, съдържащи добавки, шлак и варовик.

Област на действие на английски

Няма информация

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти