Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-14 - Time: 10:23


Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-88 
2020-06-19  
2020-08-21  
prEN 1176-10
Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра
Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
ТК-88 
2020-05-14  
2020-06-15  
   
EN 12491:2015/FprA1
Екипировка за парапланеризъм. Спасителни парашути. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Paragliding equipment - Emergency parachutes - Safety requirements and test methods
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
EN 13089:2011+A1:2015/prA2
Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods
ТК-88 
2019-07-03  
 
   
prEN 13200-2
Съоръжения за зрители. Критерии за разполагане на територия за обслужване. Част 2: Характеристики
Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
EN 13200-6:2020
Съоръжения за зрители. Част 6: Разглобяеми (временни) трибуни
Spectator facilities - Part 6: Demountable stands
ТК-88 
2020-06-11  
2020-07-15  
FprEN 13451-1
Съоръжения за плувни басейни. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване
Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test methods for equipment installed in pools for public use
ТК-88 
2018-04-04  
 
   
FprEN 13451-11
Съоръжения за плувни басейни. Част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на басейни с подвижни дъна и подвижни странични прегради
Swimming pool equipment - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for moveable pool floors and moveable bulkheads installed in pools for public use
ТК-88 
2020-07-09  
 
   
EN 13451-2:2015+A1:2019
Съоръжения за плувни басейни. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на стълби, наклонени стълби и парапети
Swimming pool equipment - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for ladders, stepladders and handle bends
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
EN 13451-3:2020
Съоръжения за плувни басейни. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на отвори за пълнене и източване и водни/въздушни съоръжения за отдих и отмора
Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for inlets and outlets and water/air based water leisure features installed in pools for public use
ТК-88 
2020-01-24  
 
   
FprEN 14904-1
Покрития за спортни площадки. Подови системи за различни видове спорт на закрито. Част 1: Съществени характеристики
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 1: Essential characteristics
ТК-88 
2019-09-17  
 
   
EN 14904-2:2019
Покрития за спортни площадки. Подови системи за различни видове спорт на закрито. Част 2: Изисквания
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 2: Specifications
ТК-88 
2019-09-17  
 
   
EN 14904-3:2019
Покрития за спортни площадки. Подови системи за различни видове спорт на закрито. Част 3: Изпитване на място
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 3: In-situ testing
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
FprEN 14960-3
Надуваеми съоръжения за игра. Част 3: Допълнителни изисквания за безопасност и методи за изпитване на надуваеми площадки за игра
Inflatable play equipment - Part 3: Additional safety requirements and test methods for snappies
ТК-88 
2020-06-19  
 
   
prEN 15330-1 rev
Повърхности за спортни зони - Синтетична трева и перфорирани игли, предназначени предимно за външна употреба - Част 1: Спецификация за синтетична трева
Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use - Part 1: Specification for synthetic turf
ТК-88 
2019-07-26  
 
   
EN 1651:2018/prA1
Екипировка за парапланеризъм. Хамути. Изисквания за безопасност и изпитвания за устойчивост
Paragliding equipment - Harnesses - Safety requirements and strength tests
ТК-88 
2018-11-15  
 
   
EN 16582-1:2015/prA1
Домашни плувни басейни. Част 1: Общи изисквания, изисквания за безопасност и методи за изпитване
Domestic swimming pools - Part 1: General requirements including safety and test methods
ТК-88 
2019-12-27  
 
   
prEN 17435
Покрития за спортни площадки. Метод за изпитване за определяне на критерий за нараняване на главата (HIC) и критична височина на падане (CFH)
Surfaces for sports areas - Test method for the determination of Head Injury Criterion (HIC) and Critical Fall Height (CFH)
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
EN 17461:2020
Уреди за гимнастика. Гимнастически скринове за индивидуална и мултифункционална употреба. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Gymnastic equipment - Individual and multifunctional vaulting boxes - Safety requirements and test methods
ТК-88 
2020-04-22  
 
   
prEN 17467
Покрития за спортни площадки. Метод за изпитване за определяне на остатъчна деформация на синтетични или органични гранули за пълнеж след статично натоварване
Surfaces for sports areas - Test method for the determination of the residual deformation of synthetic or organic infill granules after static load
ТК-88 
2020-05-27  
2020-07-28  
prEN 17520
Mountaineering equipment - Self-belaying lanyards - Requirements and test methods
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
EN 892:2012+A1:2016/prA2
Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods
ТК-88 
2019-09-10  
 
   
prEN 926-2 rev
Екипировка за парапланеризъм. Парапланери. Част 2: Изисквания и методи за изпитване за класификация на характеристики за безопасност на полета
Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics
ТК-88 
2020-05-14  
2020-06-14  
   
EN 926-2:2013/FprA1
Екипировка за парапланеризъм. Парапланери. Част 2: Изисквания и методи за изпитване за класификация на характеристики за безопасност на полета
Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
FprEN ISO 20957-2
Стационарни тренировъчни съоръжения. Част 2: Съоръжения за силова тренировка, допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO/DIS 20957-2:2019)
Stationary training equipment - Part 2: Strength training equipment, additional specific safety requirements and test methods (ISO/FDIS 20957-2:2020)
ТК-88 
2020-07-07  
 
   
FprEN ISO 20957-7
Стационарни тренировъчни съоръжения. Част 7: Тренажори за гребане. Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO/DIS 20957-7:2019)
Stationary training equipment - Part 7: Rowing equipment, additional specific safety requirements and test methods (ISO/FDIS 20957-7:2020)
ТК-88 
2019-01-02  
 
   
prEN ISO 23659
Съоръжения за спорт и свободно време. Батут парк. Изисквания за безопасност
Sports and recreational facilities - Trampoline parks - Safety requirements
ТК-88 
2020-01-27  
 
   
prEN ISO 25649-1 rev
Плаващи артикули за развлечение за употреба над и във вода. Част 1: Класификация, материали, общи изисквания и методи за изпитване
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 1: Classification, materials, general requirements and test methods
ТК-88 
2020-01-27  
 
   
prEN ISO 25649-2 rev
Плаващи артикули за развлечение за употреба над и във вода. Част 2: Информация за потребителя
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 2: Consumer information
ТК-88 
2020-01-27  
 
   
prEN ISO 25649-3 rev
Плаващи артикули за развлечение за употреба над и във вода. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за уреди от клас А
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for Class A devices
ТК-88 
2020-01-27  
 
   
prEN ISO 25649-4 rev
Плаващи артикули за развлечение за употреба над и във вода. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване за уреди от клас В
Floating leisure articles for use on and in the water - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for Class B devices

37 намерени, страница 1 от 2

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved