Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеРаботна програма на ТК-88

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-88 » Работна програма на ТК-88
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-88 
2020-04-22  
 
   
prEN 1176-10
Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра
Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
ТК-88 
2020-05-14  
2020-06-15  
EN 12491:2015/FprA1
Екипировка за парапланеризъм. Спасителни парашути. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Paragliding equipment - Emergency parachutes - Safety requirements and test methods
ТК-88 
2020-04-01  
2020-06-01  
   
EN 13089:2011+A1:2015/prA2
Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods
ТК-88 
2019-07-03  
 
   
prEN 13200-2
Съоръжения за зрители. Критерии за разполагане на територия за обслужване. Част 2: Характеристики
Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics
ТК-88 
2020-05-20  
 
   
FprEN 13200-6
Съоръжения за зрители. Част 6: Разглобяеми (временни) трибуни
Spectator facilities - Part 6: Demountable stands
ТК-88 
2019-10-01  
 
   
prEN 13451-1
Съоръжения за плувни басейни. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване
Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test methods for equipment installed in pools for public use
ТК-88 
2018-04-04  
 
   
FprEN 13451-11
Съоръжения за плувни басейни. Част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на басейни с подвижни дъна и подвижни странични прегради
Swimming pool equipment - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for moveable pool floors and moveable bulkheads installed in pools for public use
ТК-88 
2020-05-27  
 
   
EN 13451-2:2015+A1:2019
Съоръжения за плувни басейни. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на стълби, наклонени стълби и парапети
Swimming pool equipment - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for ladders, stepladders and handle bends
ТК-88 
2020-05-27  
2020-06-30  
FprEN 13451-3
Съоръжения за плувни басейни. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на отвори за пълнене и източване и водни/въздушни съоръжения за отдих и отмора
Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for inlets and outlets and water/air based water leisure features installed in pools for public use
ТК-88 
2020-01-24  
 
   
FprEN 14904-1
Покрития за спортни площадки. Подови системи за различни видове спорт на закрито. Част 1: Съществени характеристики
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 1: Essential characteristics
ТК-88 
2019-09-17  
 
   
EN 14904-2:2019
Покрития за спортни площадки. Подови системи за различни видове спорт на закрито. Част 2: Изисквания
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 2: Specifications
ТК-88 
2019-09-17  
 
   
EN 14904-3:2019
Покрития за спортни площадки. Подови системи за различни видове спорт на закрито. Част 3: Изпитване на място
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 3: In-situ testing
ТК-88 
2020-05-27  
2020-06-30  
FprEN 14960-3
Надуваеми съоръжения за игра. Част 3: Допълнителни изисквания за безопасност и методи за изпитване на надуваеми площадки за игра
Inflatable play equipment - Part 3: Additional safety requirements and test methods for snappies
ТК-88 
2020-05-18  
 
   
EN 1517:2020
Покрития за спортни площадки. Определяне на устойчивост на удар
Surfaces for sports areas - Determination of resistance to impact
ТК-88 
2020-05-18  
 
   
EN 1569:2020
Покрития за спортни площадки. Определяне на поведението при търкалящ се товар
Surfaces for sports areas - Determination of the behaviour under a rolling load
ТК-88 
2019-07-26  
 
   
EN 1651:2018/prA1
Екипировка за парапланеризъм. Хамути. Изисквания за безопасност и изпитвания за устойчивост
Paragliding equipment - Harnesses - Safety requirements and strength tests
ТК-88 
2020-05-27  
 
   
EN 1651:2018+A1:2020
Екипировка за парапланеризъм. Хамути. Изисквания за безопасност и изпитвания за устойчивост
Paragliding equipment - Harnesses - Safety requirements and strength tests
ТК-88 
2018-11-15  
 
   
EN 16582-1:2015/prA1
Домашни плувни басейни. Част 1: Общи изисквания, изисквания за безопасност и методи за изпитване
Domestic swimming pools - Part 1: General requirements including safety and test methods
ТК-88 
2020-05-18  
 
   
EN 17324:2020
Покрития за спортни площадки. Метод за изпитване за определяне на устойчивост на динамична умора на предпазни подложки и спортни настилки
Surfaces for sports areas - Test method for the determination of the resistance to dynamic fatigue of shock pads and sports surfaces
ТК-88 
2020-05-18  
 
   
EN 17326:2020
Покрития за спортни площадки. Определяне на стабилност на размерите на предпазни подложки, използвани в системи за спортни настилки
Surfaces for sports areas - Determination of dimensional stability of shock pads used within sports systems
ТК-88 
2020-05-27  
 
   
EN 17409:2020
Покрития за спортни площадки. Кодекс за добра практика при вземане на проби от пълнежи, използвани в синтетични тревни повърхности
Surfaces for sports areas - Code of practice for the sampling of performance infills used within synthetic turf surfaces
ТК-88 
2019-12-27  
 
   
prEN 17435
Покрития за спортни площадки. Метод за изпитване за определяне на критерий за нараняване на главата (HIC) и критична височина на падане (CFH)
Surfaces for sports areas - Test method for the determination of Head Injury Criterion (HIC) and Critical Fall Height (CFH)
ТК-88 
2020-04-22  
 
   
prEN 17461
Уреди за гимнастика. Гимнастически скринове за индивидуална и мултифункционална употреба. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Gymnastic equipment - Individual and multifunctional vaulting boxes - Safety requirements and test methods
ТК-88 
2020-04-22  
 
   
prEN 17467
Покрития за спортни площадки. Метод за изпитване за определяне на остатъчна деформация на синтетични или органични гранули за пълнеж след статично натоварване
Surfaces for sports areas - Test method for the determination of the residual deformation of synthetic or organic infill granules after static load
ТК-88 
2020-04-01  
2020-06-01  
   
EN 892:2012+A1:2016/prA2
Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods
ТК-88 
2020-05-27  
 
   
EN 914:2020
Уреди за гимнастика. Успоредка и комбинирана смесена успоредка. Изисквания и методи за изпитване включително безопасност
Gymnastic equipment - Parallel bars and combination asymmetric/parallel bars - Requirements and test methods including safety
ТК-88 
2019-09-10  
 
   
prEN 926-2 rev
Екипировка за парапланеризъм. Парапланери. Част 2: Изисквания и методи за изпитване за класификация на характеристики за безопасност на полета
Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics
ТК-88 
2020-05-14  
2020-06-14  
EN 926-2:2013/FprA1
Екипировка за парапланеризъм. Парапланери. Част 2: Изисквания и методи за изпитване за класификация на характеристики за безопасност на полета
Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics
ТК-88 
2020-05-11  
2020-06-15  
FprEN ISO 20957-2
Стационарни тренировъчни съоръжения. Част 2: Съоръжения за силова тренировка, допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO/DIS 20957-2:2019)
Stationary training equipment - Part 2: Strength training equipment, additional specific safety requirements and test methods (ISO/FDIS 20957-2:2020)
ТК-88 
2020-05-27  
2020-06-30  
FprEN ISO 20957-7
Стационарни тренировъчни съоръжения. Част 7: Тренажори за гребане. Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO/DIS 20957-7:2019)
Stationary training equipment - Part 7: Rowing equipment, additional specific safety requirements and test methods (ISO/FDIS 20957-7:2020)

42 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2