Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиРаботна програма на ТК-8

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-8 » Работна програма на ТК-8
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-8 
2020-05-19  
2020-07-23  
prEN 1106
Ръчно задвижвани кранове за газови уреди
Manually operated taps for gas burning appliances
ТК-8 
2020-05-07  
 
   
prEN 12067-2
Устройства за управление на отношението газ/въздух за газови горелки и газови уреди. Част 2: Електронен тип
Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Electronic types
ТК-8 
2019-11-15  
 
   
prEN 12245 rev
Транспортируеми бутилки за газ. Композитни напълно облицовани бутилки
Transportable gas cylinders Fully wrapped composite cylinders
ТК-8 
2020-05-26  
 
   
prEN 12493
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Заварени стоманени съдове под налягане за автомобилни цистерни за LPG. Проектиране и производство
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture
ТК-8 
2020-03-24  
 
   
prEN 125
Устройства за контрол на пламъка на газови уреди. Термоелектрически устройства за контрол на пламъка
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices
ТК-8 
2020-05-14  
 
   
FprEN 12514
Елементи за системи за захранване на горелки с течни горива
Components for supply systems for consuming units with liquid fuels
ТК-8 
2020-05-14  
 
   
FprEN 12542
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Статични заварени стоманени цилиндрични резервоари, серийно производство, за съхранение на втечнен въглеводороден газ (LPG), които имат обем не по-голям от 13 m³. Проектиране и производство
LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical pressure vessels, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
ТК-8 
2019-03-20  
 
   
prEN 12806 rev
Автомобилни компоненти за втечнен въглеводороден газ. Други компоненти освен резервоари
LPG equipment and accessories - Automotive liquefied petroleum gas components - Other than containers
ТК-8 
2019-03-20  
 
   
prEN 12979 rev
Автомобилни уредби за втечнен въглеводороден газ (LPG). Изисквания за инсталиране
LPG equipment and accessories - Automotive LPG-systems - Installation requirements
ТК-8 
2020-05-07  
 
   
EN 13175:2019/prA1:2020
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Технически изисквания и изпитване на вентили и фасонни части за съдове под налягане за втечнен въглеводороден газ (LPG)
LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
ТК-8 
2020-05-08  
 
   
EN 13175:2019+A1:2020
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Технически изисквания и изпитване на вентили и фасонни части за съдове под налягане за втечнен въглеводороден газ (LPG)
LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings
ТК-8 
2020-03-31  
2020-06-04  
prEN 13760
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Автомобилни системи за пълнене с LPG за леки и товарни автомобили. Накрайници, изисквания за изпитване и размери
LPG equipment and accessories - Automotive LPG filling system for light and heavy duty vehicles - Nozzle, test requirements and dimensions
ТК-8 
2020-05-26  
2020-07-29  
prEN 13799
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Уреди за измерване на обема в съдове под налягане за втечнен въглеводороден газ (LPG)
LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessels
ТК-8 
2020-03-19  
 
   
EN 13953:2015/prA1
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Предпазни вентили за транспортируеми бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене
LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ТК-8 
2020-04-30  
 
   
FprEN 13953
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Предпазни вентили за транспортируеми бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене
LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ТК-8 
2020-04-09  
 
   
prEN 14071 rev
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Предпазни вентили за съдове под налягане за LPG. Спомагателни устройства
LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels - Ancillary equipment
ТК-8 
2020-04-14  
 
   
prEN 14129 rev
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Предпазни вентили за съдове под налягане за LPG
LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels
ТК-8 
2019-10-24  
 
   
prEN 1439 rev
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Процедура за контрол на транспортируеми бутилки за LPG за многократно пълнене преди, по време и след пълнене
LPG equipment and accessories - Procedure for checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling
ТК-8 
2020-02-06  
 
   
EN 1440:2016+A1:2018/FprA2:2019
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Транспортируеми заварени и споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Периодичен контрол
LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection
ТК-8 
2020-03-06  
 
   
EN 1440:2016+A2:2020
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Транспортируеми заварени и споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Периодичен контрол
LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection
ТК-8 
2019-02-14  
 
   
prEN 14427 rev
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводородeн газ (LPG). Транспортируеми композитни напълно облицовани бутилки за LPG за многократно пълнене. Проектиране и производство
LPG equipment and accessories - Transportable refillable fully wrapped composite cylinders for LPG - Design and construction
ТК-8 
2020-05-08  
 
   
prEN 14894 rev
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Маркировка на бутилки и цилиндри
LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking
ТК-8 
2020-04-01  
 
   
prEN 14912 rev
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Контрол и поддържане на вентили за бутилки за LPG по време на периодичен контрол на бутилките
LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders
ТК-8 
2020-02-27  
 
   
EN 15181:2017/FprA1
Метод за измерване на консумираната енергия от газови фурни
Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens
ТК-8 
2020-03-28  
 
   
EN 15181:2017+A1:2020
Метод за измерване на консумираната енергия от газови фурни
Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens
ТК-8 
2020-06-02  
2020-08-06  
prEN 15609
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). LPG системи за задвижване за лодки, яхти и други плавателни съдове. Изисквания за инсталиране
LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and other watercraft - Installation requirements
ТК-8 
2020-05-12  
2020-07-16  
prEN 161
Автоматични отсекателни вентили за газови горелки и газови уреди
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
ТК-8 
2020-04-21  
2020-06-25  
prEN 16119
Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Уплътнителни капачки и тапи за вентили за бутилки и съдове под налягане за LPG. Технически изисквания и изпитване
LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing
ТК-8 
2019-10-16  
 
   
FprEN 16129
Регулатори на налягане, автоматично превключващи устройства с максимално регулеруемо налягане от 4 bar, с максимален капацитет от 150 kg/h и свързаните с тях устройства за безопасност и адаптори за бутан, пропан и смесите им
Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures
ТК-8 
2020-05-12  
2020-07-16  
prEN 16304
Автоматични изпускателни вентили за газови горелки и газови уреди
Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances

87 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3