Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиРаботна програма на ТК-83

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-83 » Работна програма на ТК-83
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-83 
2019-06-14  
 
   
EN 1111:2017/prA1
Санитарна арматура. Термостатни смесители (PN 10). Основни технически изисквания
Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General technical specification
ТК-83 
2020-03-27  
 
   
prEN 12123
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Амониев сулфат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium sulfate
ТК-83 
2020-03-26  
 
   
prEN 12124
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев сулфит
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium sulfite
ТК-83 
2020-03-26  
 
   
prEN 12125
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев тиосулфат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium thiosulfate
ТК-83 
2020-03-26  
 
   
prEN 12126
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Втечнен амоняк
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia
ТК-83 
2020-03-26  
 
   
prEN 12174
Химикали, използвани за пречистване на вода за питейни нужди. Натриев хексафлуоросиликат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate
ТК-83 
2020-04-20  
 
   
prEN 12175
Химикали, използвани за пречистване на вода за питейни нужди. Хексафлуорсилициева киселина
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hexafluorosilicic acid
ТК-83 
2019-08-22  
 
   
prEN 12255-16
Пречиствателни станции за отпадни води. Част 16: Физична (механична) филтрация
Wastewater treatment plants - Part 16: Physical (mechanical) filtration
ТК-83 
2020-05-11  
 
   
prEN 1253-6
Водоприемници за сгради - Част 6: Подови водоприемници с хидравличен затвор с дълбочина по-малко от 50 mm
Gullies for buildings - Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal less than 50 mm
ТК-83 
2020-05-11  
 
   
prEN 1253-7
Водоприемници за сгради. Част 7: Подови водоприемници с механично затваряне
Gullies for buildings - Part 7: Trapped floor gullies with mechanical closure
ТК-83 
2020-05-11  
 
   
prEN 1253-8
Водоприемници за сгради. Част 8: Подови водоприемници с комбинирано механично затваряне и хидравличен затвор
Gullies for buildings - Part 8: Trapped floor gullies with combined mechanical closure and water seal
ТК-83 
2020-04-21  
 
   
prEN 12729
Устройства за предотвратяване замърсяването на питейна вода при обратен поток. Контролируемо предотвратяване на обратния поток чрез зони за редуциране на налягането. Група В. Вид А
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable backflow preventer with reduced pressure zone - Family B - Type A
ТК-83 
2019-06-14  
 
   
EN 1287:2017/prA1
Санитарна арматура. Термостатни смесители за ниско налягане. Основни технически изисквания
Sanitary tapware - Low pressure thermostatic mixing valves - General technical specification
ТК-83 
2020-04-24  
 
   
prEN 12873-2
Влияние на веществата в питейната вода. Влияние на миграцията. Част 2: Метод за изпитване на продукти, произведени на строителната площадка, несъдържащи метал и цимент
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and noncementitious site-applied materials
ТК-83 
2020-03-07  
 
   
prEN 12873-4 rev
Влияние на веществата в питейната вода. Влияние на миграцията. Част 4: Метод за изпитване на мембрани за пречистване на водата
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 4: Test method for water treatment membranes
ТК-83 
2020-05-21  
2020-07-30  
prEN 12889
Безтраншейно изграждане и изпитване на тръбопроводи и канали за отпадъчни води
Trenchless construction and testing of drains and sewers
ТК-83 
2020-02-05  
 
   
EN 12897:2016+A1:2020
Водоснабдяване. Изисквания за индиректно нагрявани резервоари без вентилация (затворени) за вода
Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters
ТК-83 
2019-11-18  
 
   
prEN 13077 rev
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Свободно изтичане с нециркулиращо преминаване (без ограничение). Група А. Вид В
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B
ТК-83 
2020-05-07  
2020-07-16  
prEN 13433
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Механичен прекъсвач без регулиране на потока. Група G. Вид A
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, direct actuated - Family G, type A
ТК-83 
2020-05-07  
2020-07-16  
prEN 13434
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Механичен прекъсвач с регулиране на потока. Група G. Вид В
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, hydraulic actuated - Family G, type B
ТК-83 
2019-06-14  
 
   
prEN 13828 rev
Арматури за сгради. Ръчно задвижвани сферични кранове от медни сплави и корозионноустойчива стомана за водоснабдяване с питейна вода в сгради. Изпитвания и изисквания
Building valves - Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water supply in buildings -Tests and requirements
ТК-83 
2020-03-27  
 
   
prEN 1421
Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Амониев хлорид
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium chloride
ТК-83 
2020-04-23  
 
   
EN 14451:2020
Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Линейно монтирани противовакуумни вентили по тръбопроводите от DN 8 до DN 80. Група D. Вид A
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - In-line anti-vacuum valves DN 10 to DN 50 inclusive - Family D, type A
ТК-83 
2019-07-04  
 
   
prEN 14654-1
Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Управление и контрол на дейностите. Част 1: Общи изисквания
Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 1: General requirements
ТК-83 
2019-07-04  
 
   
prEN 14654-2
Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Управление и контрол на дейностите. Част 2: Реконструкция
Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 2: Rehabilitation
ТК-83 
2019-07-04  
 
   
prEN 14654-3
Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Управление и контрол на дейностите. Част 3: Пречистване
Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 3: Cleaning
ТК-83 
2019-07-04  
 
   
prEN 14654-4
Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Управление и контрол на дейностите. Част 4: Контрол на входящи данни от ползватели
Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 4: Control of inputs from users
ТК-83 
2020-04-16  
2020-06-25  
prEN 1488
Арматури за сгради. Групи за безопасност при повишаване на температурата. Изпитвания и изисквания
Building valves - Expansion groups - Tests and requirements
ТК-83 
2019-06-14  
 
   
prEN 1491 rev
Арматури за сгради. Предпазни вентили при повишаване на температурата. Изпитвания и изисквания
Building valves - Expansion valves - Tests and requirements
ТК-83 
2019-10-21  
 
   
prEN 14944-1 rev
Влияние на свързващите вещества върху питейната вода. Методи за изпитване. Част 1: Влияние на промишлено произведените свързващи вещества върху органолептичните параметри
Influence of cementitious products on water intended for human consumption - Test methods - Part 1: Influence of factory made cementitious products on organoleptic parameters

66 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3