Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиРаботна програма на ТК-81

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-81 » Работна програма на ТК-81
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
 
ТК-81 
2018-03-22  
 
   
Опаковки от полипропилен (РР), еднократни, за храни, мляко и млечни продукти. Термоформовани. Изисквания
ТК-81 
2019-07-04  
2019-09-04  
prEN 12199
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни релефни каучукови подови покрития
Resilient floor coverings - Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings
ТК-81 
2019-07-18  
 
   
EN 12608-1:2016/prA1
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
ТК-81 
2019-07-17  
2019-09-20  
prEN 12814-2
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Изпитване на опън
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 2: Tensile test
ТК-81 
2019-07-17  
2019-09-20  
prEN 12814-8
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 8: Изисквания
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 8: Requirements
ТК-81 
2019-07-23  
 
   
prEN 12983-1 rev
Съдове за готвене. Домакински съдове за готвене, предназначени за употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 1: Общи изисквания
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 1: General requirements
ТК-81 
2019-07-23  
 
   
prEN 12983-2
Съдове за готвене. Домакински съдове за готвене, предназначени за употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 2: Общи изисквания за керамични съдове за готвене
Cookware — Domestic cookware for use on top of a stove cooker or hob — Part 2: General requirements for ceramic cookware
ТК-81 
2019-07-04  
2019-08-07  
   
prEN 13067
Персонал за заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на заварчици. Термопластични заварени съединения
Platics welding personnel - Qualfication of welders - Thermoplastics welded assemblies
ТК-81 
2019-07-21  
 
   
EN 13100-2:2019
Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Рентгенографско изпитване
Non-destructive testing of welded joints in thermoplastics semi- finished products - Part 2: X-ray radiographic testing
ТК-81 
2019-07-18  
 
   
prEN 13121-1
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 1: Суровини. Условия за спецификация и приемане
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria
ТК-81 
2019-06-13  
 
   
EN 13206:2017/FprA1
Пластмаси. Покривни термопластични фолиа за селското стопанство и градинарството
Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture
ТК-81 
2019-04-08  
 
   
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите. Национално приложение (NA)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems. National annex (NA)
ТК-81 
2019-06-18  
 
   
prEN 1329-1
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
ТК-81 
2019-01-03  
 
   
prEN 13341
Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на горива. Характеристики на продукта и методи за изпитване
Static thermoplastic tanks for above ground storage of fuel - Product characteristics and test methods
ТК-81 
2019-07-04  
 
   
EN 13476-2:2018/prA1
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за системата, тип А
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A
ТК-81 
2019-07-04  
 
   
EN 13476-3:2018/prA1
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за системата, тип В
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
ТК-81 
2019-03-14  
 
   
prEN 13598-1
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включително плитки ревизионни шахти
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers
ТК-81 
2019-03-14  
 
   
prEN 13598-2
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers
ТК-81 
2019-05-12  
 
   
EN 1401-1:2019
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
ТК-81 
2019-04-08  
 
   
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръбите, свързващите части и системата. Национално приложение (NA)
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system. National annex to BDS EN 1451-1:2005
ТК-81 
2019-05-28  
 
   
EN 14565:2019
Еластични подови покрития. Подови покрития на основата на синтетични термопластични полимери. Изисквания
Resilient floor coverings - Floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers - Specification
ТК-81 
2018-10-07  
 
   
EN 15102:2019
Декоративни стенни облицовки. Продукти под формата на рола
Decorative wallcoverings - Roll form
ТК-81 
2019-04-02  
 
   
prEN 15344 rev
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от полиетилен (РЕ)
Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates
ТК-81 
2019-06-22  
 
   
FprEN 15398
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Стандартизирани символи за подови покрития. Допълнителен елемент
Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Floor covering standard symbols - Complementary element
ТК-81 
2019-03-28  
 
   
prEN 15534-5
Композити, изработени от материали на основата на целулоза и термопласти (обикновено наричани дървесно-полимерни композити (WPC) или композити с естествени влакна (NFC)). Част 5: Изисквания за профили и плочи за облицоване
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 5: Specifications for cladding profiles and tiles
ТК-81 
2019-07-09  
 
   
prEN 1555-1
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General
ТК-81 
2019-07-09  
 
   
prEN 1555-2
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes
ТК-81 
2019-07-09  
 
   
prEN 1555-3
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings
ТК-81 
2019-07-09  
 
   
prEN 1555-4
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves
ТК-81 
2019-07-09  
 
   
prEN 1555-5
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system

108 намерени, страница 1 от 4 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4