Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Работна програма на ТК-81

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-81 » Работна програма на ТК-81
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-81 
2020-06-02  
2020-06-30  
   
EN 1081:2018/FprA1
Еластични, ламинирани и модулни многослойни подови покрития. Определяне на електрическото съпротивление
Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings - Determination of the electrical resistance
ТК-81 
2020-04-22  
2020-06-25  
   
prEN 1186-2
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 2: Методи за изпитване на обща миграция в зехтин чрез пълно потапяне
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 2: Test methods for overall migration in vegetable oils
ТК-81 
2020-04-22  
2020-06-25  
   
prEN 1186-3
Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция във водни моделни среди чрез пълно потапяне
Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 3: Test methods for overall migration in evaporable simulants
ТК-81 
2020-06-17  
2020-06-30  
   
EN 12199:2020
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни релефни каучукови подови покрития
Resilient floor coverings - Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings
ТК-81 
2020-03-27  
2020-05-05  
   
EN 12608-1:2016/FprA1
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
ТК-81 
2020-06-15  
 
   
EN 12608-1:2016+A1:2020
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
ТК-81 
2020-06-11  
 
   
prEN 12613
Пластмасови сигнални приспособления за подземни кабели и тръбопроводи с визуални характеристики
Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics
ТК-81 
2019-10-03  
 
   
prEN 12814-2
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Изпитване на опън
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 2: Tensile test
ТК-81 
2019-10-03  
 
   
prEN 12814-8
Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 8: Изисквания
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 8: Requirements
ТК-81 
2020-06-25  
 
   
FprEN 13067
Персонал за заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на заварчици. Термопластични заварени съединения
Platics welding personnel - Qualfication of welders - Thermoplastics welded assemblies
ТК-81 
2020-05-07  
 
   
FprEN 13121-1
Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 1: Суровини. Условия за спецификация и приемане
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria
ТК-81 
2020-04-25  
 
   
FprEN 1329-1
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
ТК-81 
2020-05-12  
 
   
EN 13329:2016+A1:2017/prA2
Ламинирани подови покрития. Елементи с повърхностен слой на базата на термореактивни аминопласти. Спецификации, изисквания и методи за изпитване
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods
ТК-81 
2019-01-03  
 
   
prEN 13341
Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на горива. Характеристики на продукта и методи за изпитване
Static thermoplastic tanks for above ground storage of fuel - Product characteristics and test methods
ТК-81 
2019-07-04  
 
   
EN 13476-2:2018/prA1
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за системата, тип А
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A
ТК-81 
2020-02-12  
 
   
EN 13476-2:2018+A1:2020
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенатa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за системата тип А
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A
ТК-81 
2019-07-04  
 
   
EN 13476-3:2018/prA1
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за системата, тип В
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
ТК-81 
2020-02-12  
 
   
EN 13476-3:2018+A1:2020
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за системата, тип В
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
ТК-81 
2020-06-29  
2020-06-30  
   
EN 13598-1:2020
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отодняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части и плитки ревизионни шахти
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers
ТК-81 
2020-06-29  
2020-06-30  
   
EN 13598-2:2020
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отодняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers
ТК-81 
2020-05-12  
 
   
EN 14978:2016/prA1
Ламинирани подови покрития. Елементи с акрилен повърхностен слой, втвърден с електронен лъч. Спецификации, изисквания и методи за изпитване
Laminate floor coverings - Elements with acrylic based surface layer, electron beam cured - Specifications, requirements and test methods
ТК-81 
2020-06-18  
 
   
prEN 15344
Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от полиетилен (РЕ)
Plastics - Recycled plastics - Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates
ТК-81 
2020-06-17  
2020-06-30  
   
EN 15398:2020
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Стандартизирани символи за подови покрития. Допълнителен елемент
Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Floor covering standard symbols - Complementary element
ТК-81 
2020-05-12  
 
   
EN 15468:2016/prA1
Ламинирани подови покрития. Елементи с директно печатане и повърхностен слой от синтетична смола. Спецификации, изисквания и методи за изпитване
Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and resin surface layer - Specifications, requirements and test methods
ТК-81 
2019-03-28  
 
   
prEN 15534-5
Композити, изработени от материали на основата на целулоза и термопласти (обикновено наричани дървесно-полимерни композити (WPC) или композити с естествени влакна (NFC)). Част 5: Изисквания за профили и плочи за облицоване
Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 5: Specifications for cladding profiles and tiles
ТК-81 
2020-01-02  
 
   
prEN 1555-1
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General
ТК-81 
2020-01-02  
 
   
prEN 1555-2
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes
ТК-81 
2020-01-02  
 
   
prEN 1555-3
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings
ТК-81 
2020-01-02  
 
   
prEN 1555-4
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves
ТК-81 
2020-01-02  
 
   
prEN 1555-5
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system

122 намерени, страница 1 от 5 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5