Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиРаботна програма на ТК-7

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-7 » Работна програма на ТК-7
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-7 
2019-12-05  
 
   
prEN 1063
Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и класификация на устойчивост на куршуми
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack
ТК-7 
2020-05-09  
 
   
prEN 12004-1 rev
Лепила за керамични плочки. Част 1: Изисквания, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, класификация и маркировка
Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Essential characteristics and AVCP
ТК-7 
2018-12-27  
 
   
FprEN 12150-2
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло. Част 2: Стандарт за продукт
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard
ТК-7 
2020-05-07  
 
   
prEN 12983-2
Съдове за готвене. Домакински съдове за готвене, предназначени за употреба върху плочи на готварски печки с твърдо гориво, с електричество или върху подложки за подгряване на храна. Част 2: Общи изисквания за керамични съдове за готвене
Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove cooker or hob - Part 2: General requirements for ceramic cookware
ТК-7 
2019-01-06  
 
   
FprEN 13024-1:2019
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно безопасно стъкло. Част 1: Определение и описание
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1: Definition and description
ТК-7 
2018-12-13  
 
   
FprEN 13024-2
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно безопасно стъкло. Част 2: Стандарт за продукт
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Product standard
ТК-7 
2020-05-12  
2020-06-18  
FprEN 13834
Съдове за готвене. Термично устойчиви домакински съдове за използване в обикновени домакински фурни
Cookware - Ovenware for use in traditional domestic ovens
ТК-7 
2019-08-22  
 
   
prEN 13888-1 rev
Фугиращи смеси за керамични плочки. Част 1: Изисквания, класификация, означаване, маркировка и етикетиране
Grout for ceramic tiles - Part 1: Requirements, classification, designation, marking and labelling
ТК-7 
2019-08-22  
 
   
prEN 13888-2
Фугиращи смеси за керамични плочки. Част 2: Методи за изпитване
Grouts for ceramic tiles - Part 2: Test methods
ТК-7 
2018-12-27  
 
   
FprEN 14179-2
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло с последващо нагряване. Част 2: Стандарт за продукт
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Product standard
ТК-7 
2018-08-30  
 
   
FprEN 14449
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. Стандарт за продукт
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Product standard
ТК-7 
2020-05-09  
 
   
prEN 14891 rev
Водонепропускливи продукти, прилагани в течна форма, за употреба под керамични облицовки, изпълнявани с лепила. Изисквания, методи за изпитване, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, класификация и маркировка
Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives - Essential characteristics and AVCP
ТК-7 
2020-04-16  
2020-06-16  
EN 15681-1:2016/prA1
Стъкло за строителството. Основни продукти от алумосиликатно стъкло. Част 1: Определения и основни физични и механични свойства
Glass in building - Basic alumino silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
ТК-7 
2019-04-25  
 
   
prEN 15998
Стъкло за строителството. Безопасност в случай на пожар, устойчивост на огън. Методика за изпитване на стъкло за целите на класификацията
Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification
ТК-7 
2016-09-02  
 
   
FprEN 16477-2
Стъкло за строителството. Боядисано стъкло за вътрешна употреба. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт
Glass in building - Painted glass for internal use - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
ТК-7 
2019-10-31  
 
   
prEN 16578
Правила (PCR) за категории продукти керамични санитарни принадлежности
Product Category Rules for ceramic sanitary appliances
ТК-7 
2018-08-23  
 
   
prEN 17257-1
Стъкло за строителството. Киселинно ецвано стъкло. Част 1: Определения и описания
Glass in building - Acid etched glass - Part 1: Definitions and description
ТК-7 
2018-08-23  
 
   
prEN 17257-2
Стъкло за строителството. Киселинно ецвано стъкло. Част 2: Стандарт за продукт
Glass in building - Acid etched glass - Part 2: Product standard
ТК-7 
2018-08-23  
 
   
prEN 17258-1
Стъкло за строителството. Пясъкоструйно матирано стъкло. Част 1: Определение и описания
Glass in building - Sand blasted glass - Part 1: Definition and description
ТК-7 
2018-08-23  
 
   
prEN 17258-2
Стъкло за строителството. Пясъкоструйно матирано стъкло. Част 2: Стандарт за продукт
Glass in building - Sand blasted glass - Part 2: Product standard
ТК-7 
2019-10-10  
 
   
prEN 17416
Стъкло за строителството. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне на емисиите от стъклени продукти в затворени помещения
Glass in building - Assessment of relaease of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air from glass products
ТК-7 
2020-04-06  
 
   
FprEN 993-10
Методи за изпитване на плътни формувани огнеупорни продукти. Част 10: Определяне на трайни промени на размерите при нагряване
Methods of test for dense shaped refractory products - Part 10: Determination of permanent change in dimensions on heating
ТК-7 
2017-03-01  
 
   
prEN ISO 10545-10 rev
Керамични плочки. Част 10: Определяне на влажностното разширение
Ceramic tiles - Part 10: Determination of moisture expansion
ТК-7 
2017-03-01  
 
   
prEN ISO 10545-15 rev
Керамични плочки. Част 15: Определяне на олово и кадмий, отделени от глазирани плочки
Ceramic tiles - Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles
ТК-7 
2019-02-13  
 
   
prEN ISO 10545-18
Керамични плочки. Част 18: Определяне на коефициента на отражение на светлина (LRV)
Ceramic tiles -- Part 18: Ceramic tiles -- Part 18: Determination of Light Reflectance Value (LRV)
ТК-7 
2019-02-13  
 
   
prEN ISO 10545-20
Керамични плочки. Част 20: Определяне на деформацията на керамични плочки за изчисляване на техния радиус на закръгление
Ceramic tiles -- Part 20: Determination of deflection of ceramic tiles for calculating their radius of curvature
ТК-7 
2019-02-13  
 
   
prEN ISO 10545-21
Керамични плочки. Част 21: Определяне на устойчивостта на оцветяване на нелицевата страна
Ceramic tiles -- Part 21: Determination of reverse staining resistance
ТК-7 
2019-11-29  
 
   
prEN ISO 10545-22
Керамични плочки. Част 22: Определяне на устойчивост на износване чрез мулти атрибутивен метод
Ceramic tiles -- Part 22: Determination of resistance to wear with a multi-attribute method
ТК-7 
2019-11-29  
 
   
prEN ISO 10545-23
Керамични плочки. Част 23: Якост на опън на многослойни плочки и лепила за плочки
Ceramic tiles -- Part 23: Tensile adhesion strength of multilayer tiles and tile adhesives
ТК-7 
2020-04-13  
 
   
prEN ISO 12543-1
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. Част 1: Определения и описание на съставните части (ISO/DIS 12543-1:2020)
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts (ISO/DIS 12543-1:2020)

53 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2