Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиРаботна програма на ТК-68

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-68 » Работна програма на ТК-68
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-68 
2019-06-17  
 
   
prEN 12272-1 rev
Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции
Surface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings
ТК-68 
2019-06-17  
 
   
prEN 12272-3 rev
Повърхностна обработка. Метод за изпитване. Част 3: Определяне на сцеплението на свързващото вещество с агрегатите чрез удар с плоча по метода на Vialit
Surface dressing - Test methods - Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method
ТК-68 
2019-04-17  
 
   
FprEN 12352
Съоръжения за управление на движението. Светлинни устройства за предупреждение и безопасност
Traffic control equipment - Warning and safety light devices
ТК-68 
2019-04-04  
 
   
prEN 12368
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави
Traffic control equipment - Signal heads
ТК-68 
2020-02-06  
2020-03-19  
   
FprEN 12414
Съоръжения за управление на паркирането на пътни превозни средства. Изисквания и методи за изпитване на паркинг-автомати
Vehicle parking control equipment - Requirements and test methods for a parking terminal
ТК-68 
2019-11-18  
 
   
EN 12697-1:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество
Bituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder content
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-11:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 11: Определяне на сцеплението между скалния материал и битума
Bituminous mixtures - Test methods - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-14:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 14: Съдържание на вода
Bituminous mixtures - Test methods - Part 14: Water content
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-19:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 19: Пропускливост на пробно тяло
Bituminous mixtures - Test methods - Part 19: Permeability of specimen
ТК-68 
2018-02-05  
 
   
EN 12697-2:2015/prA1
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците
Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-20:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 20: Счупване при използване на кубче или пробно тяло на Marshall
Bituminous mixtures - Test methods - Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-21:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 21: Отпечатък при използване на плоски пробни тела
Bituminous mixtures - Test methods - Part 21: Indentation using plate specimens
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-22:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 22: Изпитване за образуване на коловози
Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel tracking
ТК-68 
2020-02-13  
 
   
EN 12697-25:2016/prA1
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 25: Изпитване на циклично уплътняване
Bituminous mixtures - Test methods - Part 25: Cyclic compression test
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-28:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 28: Подготовка на проби за определяне съдържанието на свързващо вещество, съдържанието на вода и зърнометричния състав
Bituminous mixtures - Test methods - Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading
ТК-68 
2019-11-18  
 
   
EN 12697-29:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 29: Определяне на размерите на асфалтово пробно тяло
Bituminous mixtures - Test methods - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-34:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 34: Изпитване по Marshall
Bituminous mixtures - Test methods - Part 34: Marshall test
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-39:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 39: Определяне на съдържанието на свързващото вещество чрез изгаряне
Bituminous mixtures - Test methods - Part 39: Binder content by ignition
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-40:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 40: Определяне на дрениращата способност на място
Bituminous mixtures - Test methods - Part 40: In situ drainability
ТК-68 
2019-11-14  
 
   
prEN 12697-42
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 42: Количество на чуждите частици в асфалт за рециклиране
Bituminous mixtures - Test methods - Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-45:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 45: Изпитване на стареене на водонаситени пробни тела от асфалт (SATS-изпитване)
Bituminous mixtures - Test methods - Part 45: Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-46:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 46: Образуване на пукнатини при ниски температури и свойства при изпитване на едноосов опън
Bituminous mixtures - Test methods - Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests
ТК-68 
2020-01-30  
 
   
prEN 12697-48
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 48: Връзка между слоевете
Bituminous mixtures - Test methods - Part 48: Interlayer Bonding
ТК-68 
2020-01-30  
2020-04-10  
prEN 12697-49
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 49: Определяне на триене след полиране
Bituminous mixtures - Test methods - Part 49: Determination of friction after polishing
ТК-68 
2020-02-26  
 
   
EN 12697-6:2020
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела
Bituminous mixtures - Test methods - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens
ТК-68 
2020-02-12  
 
   
FprEN 12802
Материали за пътна маркировка. Лабораторни методи за идентификация
Road marking materials - Laboratory methods for identification
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-1:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-2:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 2: Асфалтобетон за много тънки пластове (BBTM)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM)
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-3:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 3: Асфалтова смес с пластифициран битум
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt
ТК-68 
2019-12-17  
 
   
EN 13108-4:2016/prA1
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 4: "Hot rolled" асфалт
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt

63 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3