Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоРаботна програма на ТК-5

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-5 » Работна програма на ТК-5
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-5 
2020-01-30  
 
   
Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди
Corrosion protection of construction structures and structures exposed to the action of aggressive environments. Basic concepts. Classification of aggressive environments
ТК-5 
2020-08-31  
 
   
EN 1097-2:2020
Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
ТК-5 
2020-06-28  
 
   
prEN 1097-6
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
ТК-5 
2020-07-10  
 
   
prEN 1097-7 rev
Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method
ТК-5 
2020-08-31  
 
   
EN 1097-8:2020
Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 8: Определяне на коефициента на полируемост на скален материал
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12390-1
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12390-13
Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантния модул на еластичност при натиск
Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression
ТК-5 
2019-01-24  
 
   
prEN 12390-18
Изпитване на втвърден бетон. Част 18: Определяне на коефициента на миграция на хлориди
Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12504-2
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока
Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
ТК-5 
2019-12-05  
 
   
prEN 12504-4
Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс
Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 12620
Добавъчни материали за бетон
Aggregates for concrete
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13043
Скални материали за асфалтови смеси и за повърхностни обработки на пътища, самолетни писти и други площи с натоварване от трафик
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas
ТК-5 
2020-07-15  
 
   
prEN 13055 rev
Леки добавъчни материали
Lightweight aggregates
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13139
Добавъчни материали за строителен разтвор
Aggregates for mortar
ТК-5 
2020-07-03  
 
   
prEN 13224-1
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи. Част 1: Съществени характеристики
Precast concrete products - Ribbed floor elements - Part 1 : Essential characteristics
ТК-5 
2020-07-03  
 
   
prEN 13224-2
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи. Част 2: Спецификации
Precast concrete products - Ribbed floor elements - Part 2: Specifications
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13242
Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction
ТК-5 
2020-07-15  
 
   
prEN 13383-1 rev
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания
Armourstone - Part 1: Product Standard
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13383-1
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Стандарт за продукта
Armourstone - Part 1: Product standard
ТК-5 
2020-06-15  
 
   
prEN 13383-2 rev
Скалниматериали за хидротехническо строителство. Част 2: Методи за изпитване
Armourstone, Part 2: Test methods
ТК-5 
2018-08-16  
 
   
FprEN 13450
Скални материали за баластова призма на жп линии
Aggregates for railway ballast
ТК-5 
2020-07-15  
 
   
prEN 13450-1 rev
Скални материали за баластова призма на релсови пътища. Част 1: Стандарт за продукт
Aggregates for railway ballast - Part 1: Product standard
ТК-5 
2020-07-15  
 
   
prEN 13450-2
Скални материали за баластова призма на релсови пътища. Част 2: Допълнителна информация
Aggregates for railway ballast - Part 2
ТК-5 
2020-01-30  
 
   
Оценяване на якост на натиск на място на бетона в конструкции и готови бетонни елементи. Национално приложение (NA)
Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components - National Annex
ТК-5 
2020-06-26  
 
   
prEN 14889-2
Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, изисквания и съответствие
Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definition, specifications and conformity
ТК-5 
2020-07-09  
 
   
prEN 1744-4
Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 4: Определяне на чувствителност към вода на фини пълнители за асфалтови смеси
Tests for chemical properties of aggregates - Part 4: Determination of water susceptibility of fillers for bituminous mixtures
ТК-5 
2020-06-15  
 
   
prEN 17555-1
Добавъчни материали за строителни работи. Част 1: Стандарт за продукт
Aggregates for construction works - Part 1: Product standard
ТК-5 
2020-06-15  
 
   
prEN 17555-2
Добавъчни материали за строителни работи. Част 2: Допълнителна информация
Aggregates for construction works - Part 2: Supporting information
ТК-5 
2020-06-04  
 
   
EN 206:2013+A1:2016/prA2:2020
Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие
Concrete - Specification, performance, production and conformity
ТК-5 
2020-07-02  
 
   
prEN 932-3
Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част 3: Процедура и терминология за опростено петрографско описание
Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description

65 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3