Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПРаботна програма на ТК-58

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-58 » Работна програма на ТК-58
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-58 
2019-09-17  
 
   
prEN 50117-9-1
Коаксиални кабели. Част 9-1: Групова спецификация за коаксиални кабели за аналогово и цифрово предаване на сигнал. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи, работещи при честоти 5 MHz - 1 000 MHz
Coaxial cables - Part 9-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz
ТК-58 
2020-05-12  
2020-07-17  
prEN 50288-12-2
Многоелементни метални кабели, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 12-1: Групова спецификация за екранирани кабели, характерни за честоти от 1 MHz до 2 000 MHz. Кабели за работен район
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 12-2: Sectional specification for screened cables characterised from 1 MHz up to 2000 MHz - Work Area cables
ТК-58 
2020-05-12  
2020-07-17  
prEN 50288-13-1
Многоелементни метални кабели, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 13-1: Групова спецификация за външни екранирани кабели, характерни за честоти до 2 000 MHz. Хоризонтални и изграждащи магистрални кабели
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 13-1: Sectional specification for outer screened cables characterised up to 2000 MHz - Horizontal and building backbone cables
ТК-58 
2020-05-12  
2020-07-17  
prEN 50288-13-2
Многоелементни метални кабели, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 13-2: Групова спецификация за външни екранирани кабели, характерни за честоти от 1 MHz до 2 000 MHz. Кабели за работен район
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 13-2: Sectional specification for outer screened cables characterised from 1 MHz up to 2000 MHz - Work Area cables
ТК-58 
2020-05-26  
 
   
prEN 50290-2-24
Съобщителни кабели. Част 2-24: Общи правила при проектиране и конструкция. Обвивка от полиетилен
Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - Polyethylene sheathing compounds
ТК-58 
2020-05-26  
 
   
prEN 50290-2-27
Съобщителни кабели. Част 2-27: Общи правила за проектиране и конструкция. Безхалогенни компаунди за обвивка от полиолефин за кабели с подобрени свойства към пламък и пожар
Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having improved flame and fire properties (HFFR)
ТК-58 
2020-08-06  
 
   
EN 50305:2020
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със специално противопожарно изпълнение. Методи за изпитване
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Test methods
ТК-58 
2020-08-06  
 
   
EN 50306-1:2020
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на изолацията. Част 1: Общи изисквания
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 1: General requirements
ТК-58 
2020-08-06  
 
   
EN 50306-2:2020
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на изолацията. Част 2: Едножилни кабели
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 2: Single core cables
ТК-58 
2020-08-06  
 
   
EN 50306-3:2020
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на изолацията. Част 3: Едножилни и многожилни (двойки, тройки и четворки) екранирани кабели с обвивка с намалена дебелина
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 3: Single core and multicore cables screened and thin wall sheathed
ТК-58 
2020-08-06  
 
   
EN 50306-4:2020
Железопътна техника. Кабели за железопътен подвижен състав със специално противопожарно изпълнение. Намалена дебелина на изолацията. Част 4: Многожилни и многочифтови кабели с обвивка със стандартна дебелина
Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 4: Multicore and multipair screened or not screened sheathed cables
ТК-58 
2020-03-26  
2020-05-29  
prEN 50397-1
Проводници с покритие за въздушни линии и свързаните с тях принадлежности за обявени напрежения над 1 kV променливо напрежение и непревишаващи 36 kV променливо напрежение. Част 1: Проводници с покритие
Covered conductors for overhead lines and the related accessories for rated voltages above 1 kV AC and not exceeding 36 kV AC - Part 1: Covered conductors
ТК-58 
2020-03-26  
2020-05-22  
   
prEN 50399
Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън. Измерване на топлоотделяне и отделяне на дим от кабели по време на изпитване на разпространение на пламък. Изпитвателна апаратура, процедури, резултати
Common test methods for cables under fire conditions - Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test - Test apparatus, procedures, results
ТК-58 
2019-08-20  
 
   
EN IEC 60317-71:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 71: Неизолирани или емайлирани кръгли медни проводници, обвити с полиестерни стъклени влакна, нелакирани и смесени, импрегнирани със смола или с лак, температурен индекс 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 71: Polyester glass-fibre wound and resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 180
ТК-58 
2019-08-20  
 
   
EN IEC 60317-72:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 72: Неизолирани или емайлирани кръгли медни проводници, обвити с полиестерни стъклени влакна, импрегнирани със силиконова смола или с лак, температурен индекс 200
Specifications for particular types of winding wires - Part 72: Polyester glass-fibre wound silicone resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 200
ТК-58 
2020-05-12  
 
   
EN 60332-1-2:2004/prAB
Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън. Част 1-2: Изпитване при вертикално разпространение на пламъка при единичен изолиран проводник или кабел. Процедура за пламък 1 kW, получен при предварително смесване
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame
ТК-58 
2020-05-12  
2020-07-17  
EN 60332-3-10:2018/prAA
Изпитване на електрически и оптично-влакнести кабели на въздействие на огън. Част 3-10: Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на вертикално закрепен сноп от проводници или кабели. Апаратура
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus
ТК-58 
2020-05-04  
 
   
EN 61034-1:2005/A2:2020
Измерване на плътността на дима от горящи кабели при определени условия. Част 1: Апаратура за изпитване (IEC 61034-1:2005/A2:2019)
Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus
ТК-58 
2020-05-04  
 
   
EN 61034-2:2005/A2:2020
Измерване на плътността на дима от горящи кабели при определени условия. Част 2: Процедура за изпитване и изисквания (IEC 61034-2:2005/A2:2019)
Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements
ТК-58 
2015-06-29  
 
   
FprEN 62568:2015
Метод за изпитване на умора на токопроводими жила за въздушни електрически линии
Overhead lines - Method for fatigue testing of conductors
ТК-58 
2016-07-25  
 
   
prEN 62818
Проводници за въздушни линии. Съставно изолирано токопроводимо жило, подсиленои с влакна, използвани като материал за опорен елемент
Conductors for overhead lines - Fiber reinforced composite core used as supporting member material
ТК-58 
2020-03-10  
2020-05-15  
   
prEN IEC 60172
Процедура за изпитване за определяне на температурния индекс на емайлирани и изолирани с лента намотъчни проводници
Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires
ТК-58 
2020-05-12  
 
   
FprEN IEC 60317-0-2:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-2: Общи изисквания. Емайлирани правоъгълни медни проводници
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-2: General requirements - Enamelled rectangular copper wire
ТК-58 
2020-04-07  
 
   
FprEN IEC 60317-0-4:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-4: Общи изисквания. Неизолирани или емайлирани правоъгълни медни проводници, обвити със стъклени влакна, импрегнирани със смола или с лак
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-4: General requirements - Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire
ТК-58 
2020-05-05  
 
   
FprEN IEC 60317-12:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 12: Емайлирани с поливинилацетал кръгли медни проводници, клас 120
Specifications for particular types of winding wires - Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 120
ТК-58 
2020-05-05  
 
   
FprEN IEC 60317-17:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 17: Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници, клас 105
Specifications for particular types of winding wires - Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 105
ТК-58 
2020-05-05  
 
   
FprEN IEC 60317-18:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 18: Емайлирани с поливинилацетал правоъгълни медни проводници, клас 120
Specifications for particular types of winding wires - Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120
ТК-58 
2020-05-05  
 
   
FprEN IEC 60317-25:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 25: Емайлирани с полиестер или полиестеримид с второ покритие от полиамидимид кръгли алуминиеви проводници, клас 200
Specifications for particular types of winding wires - Part 25: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round aluminium wire, class 200
ТК-58 
2020-05-05  
 
   
FprEN IEC 60317-27-1:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 27-1: Кръгли медни проводници, обвити с хартиена лента
Specifications for particular types of winding wires - Part 27-1: Paper tape covered round copper wire
ТК-58 
2020-05-05  
 
   
FprEN IEC 60317-27-2:2020
Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 27-2: Кръгли алуминиеви проводници, обвити с хартиена лента
Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminum wire

60 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2