Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Работна програма на ТК-53

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-53 » Работна програма на ТК-53
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-53 
2019-11-05  
 
   
prEN 15713 rev
Сигурно унищожаване на конфиденциални материали. Кодекс за добра практика
Secure destruction of confidential material - Code of practice
ТК-53 
2020-05-21  
 
   
EN 50131-1:2006/A3:2020
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 1: Изисквания за системите
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements
ТК-53 
2020-02-13  
 
   
EN 50131-13:2020
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 13: Системи за сигурност при дим от пиротехнически изделия
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 13: Pyrotechnic Obscuration Security Devices
ТК-53 
2020-03-04  
 
   
prEN 50131-2-2
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-2: Детектори срещу проникване. Пасивни инфрачервени детектори
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors
ТК-53 
2020-04-08  
2020-05-07  
   
FprEN 50131-2-4:2020
Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-4: Изисквания към комбинирани пасивни инфрачервени и микровълнови детектори
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and microwave detectors
ТК-53 
2020-05-13  
 
   
prEN 50134-5:2020
Алармени системи. Социални алармени системи. Част 5: Взаимовръзки и комуникации
Alarm systems - Social alarm systems - Part 5: Interconnections and communications
ТК-53 
2020-03-11  
2020-05-15  
   
EN 50136-3:2013/prA1
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 3: Изисквания за приемопредавател в център за приемане на алармени сигнали (RCT)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 3: Requirements for Receiving Centre Transceiver (RCT)
ТК-53 
2020-05-07  
 
   
prEN IEC 60839-11-33:2020
Алармени и електронни системи за сигурност. Част 11-33: Електронни системи за контрол на достъпа. Конфигурация на контрола на достъпа за IP оперативна съвместимост, базиран на web услуги
Alarm and electronic security systems - Part 11-33: Electronic access control systems - Access control configuration based on web services
ТК-53 
2020-05-27  
 
   
FprEN IEC 60839-11-5:2020
Алармени и електронни системи за сигурност. Част 11-5: Електронни системи за контрол на достъпа. Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Alarm and electronic security systems - Part 11-5: Electronic access control systems - Open Supervised Device Protocol (OSDP)
ТК-53 
2020-03-23  
 
   
prEN IEC 62676-5-1
Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 5-1: Методи за изпитване на устойчивост на околната среда на характеристиките за качество на изображението
Video surveillance systems (VSS) for use in security applications – Part 5-1: Environmental test methods for image quality performance
ТК-53 
2019-07-23  
 
   
prEN IEC 62676-6
Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 6: Изпитване на характеристиките и класификация
Video surveillance systems for use in security applications – Part 6: Video content analytics – Performance testing and grading
ТК-53 
2019-12-05  
 
   
CLC/FprTS 50131-5-1
Алармени системи. Системи срещу проникване. Част 5-1: Взаимовръзки. Изисквания към взаимовръзките на проводници за I&HAS устройства, разположени в охранявани обекти
Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-1: Interconnections - Requirements for wired Interconnection for I&HAS equipments located in supervised premises
ТК-53 
2020-02-13  
 
   
CLC/FprTS 50136-9:2020
Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 9: Изисквания за общ протокол за предаване на алармени сигнали с използване на интернет протокол (IP)
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)

13 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1