Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПРаботна програма на ТК-51

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-51 » Работна програма на ТК-51
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-51 
2020-05-05  
 
   
ISO/FDIS 1170
Въглища и кокс. Преизчисляване на резултатите от анализите за различни състояния
Coal and coke - Calculation of analyses to different bases
ТК-51 
2020-05-11  
 
   
ISO/FDIS 1213-1
Твърди минерални горива. Речник. Част 1: Терминология за преработване на въглища
Solid mineral fuels - Vocabulary - Part 1: Terms relating to coal preparation
ТК-51 
2020-05-20  
2020-06-26  
ISO/FDIS 17247
Въглища. Елементен анализ
Coal - Ultimate analysis
ТК-51 
2020-04-18  
 
   
ISO/CD 18283
Черни и антрацитни въглища и кокс. Ръчно вземане на проби
Hard coal and coke - Manual sampling
ТК-51 
2020-04-24  
 
   
ISO/DIS 1928
Твърди минерални горива. Определяне на стойността на горната топлина на изгаряне
Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value
ТК-51 
2020-04-14  
2020-05-20  
   
ISO/FDIS 20360
Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на летливи вещества в пробата за анализ. Метод с една пещ
Brown coals and lignites - Determination of the volatile matter in the analysis sample: one furnace method
ТК-51 
2020-05-20  
2020-06-26  
ISO/FDIS 334
Въглища и кокс. Определяне на общата сяра. Метод на Eschka
Coal and coke - Determination of total sulfur - Eschka method
ТК-51 
2020-05-20  
2020-06-26  
ISO/FDIS 587
Въглища и кокс. Определяне на хлор чрез използване смес на Eschka
Coal and coke - Determination of chlorine using Eschka mixture
ТК-51 
2020-05-08  
 
   
ISO/CD 728
Кокс (номинален горен размер, по-голям от 20mm). Зърнометричен анализ чрез пресяване
Coke (nominal top size greater than 20 mm) - Size analysis by sieving
ТК-51 
2020-04-29  
2020-08-21  
ISO 502:2015
Въглища. Определяне на спекаемост. Изпитване по Gray-King
Coal - Determination of caking power - Gray-King coke test
ТК-51 
2020-04-29  
2020-08-21  
ISO 602:2015
Въглища. Определяне съдържанието на минерални вещества
Coal - Determination of mineral matter

11 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1