Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоРаботна програма на ТК-43

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-43 » Работна програма на ТК-43
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-43 
2016-11-24  
 
   
prEN 12693
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Обемни компресори за хладилни агенти
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
ТК-43 
2020-06-05  
 
   
EN 14276-1:2020
Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи. Част 1: Съдове. Общи изисквания
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements
ТК-43 
2020-06-05  
 
   
EN 14276-2:2020
Съоръжения под налягане за хладилни системи и термопомпи. Част 2: Тръбопроводи. Общи изисквания
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements
ТК-43 
2020-03-18  
 
   
EN 14624:2020
Характеристики на преносими детектори и монитори за откриване на течове на халогенирани хладилни агенти в помещение
Performance of portable locating leak detectors and of fixed gas detectors for all refrigerants
ТК-43 
2020-05-29  
2020-08-06  
prEN 16440-2
Методологии за изпитване на устройства за охлаждане за изолирани транспортни средства. Част 2: Евтектични устройства за охлаждане
Testing methodologies for refrigerating devices for insulated means of transport - Part 2: Eutectic cooling devices
ТК-43 
2019-03-22  
 
   
prEN 17124 rev
Водородно гориво. Спецификация на продукта и осигуряване на качеството. Приложения на горивни клетки с мембрана при протонен обмен (PEM) за пътни превозни средства
Hydrogen fuel - Product specification and quality assurance - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles
ТК-43 
2020-05-07  
 
   
prEN 17127
Пунктове на открито за зареждане с водород, разпределящи газообразен водород и включващи протоколи за пълнене
Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols
ТК-43 
2019-12-26  
 
   
prEN 17432
Комплектовани хладилни агрегати за хладилни помещения. Класификация, изпитване за експлоатационни характеристики и консумирана енергия
Packaged refrigerating units for walk-in cold rooms - Classification, performance and energy consumption testing
ТК-43 
2020-04-27  
 
   
prEN 17527
Хелиев криостат. Защита срещу свръхналягане
Helium cryostats - Protection against excessive pressure
ТК-43 
2020-05-22  
2020-07-02  
EN 378-1:2016/FprA1
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Част 1: Основни изисквания, определения, класификация и критерии за избор
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
ТК-43 
2019-12-12  
 
   
EN 378-2:2016/prA1
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Част 2: Проектиране, конструкция, изпитване, маркировка и документация
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
ТК-43 
2020-05-22  
2020-07-02  
EN 378-3:2016/FprA1
Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Част 3: Място за монтиране и защита на хората
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection
ТК-43 
2020-06-05  
 
   
EN ISO 17268:2020
Устройства за свързване при зареждане на пътни превозни средства с водород в газообразно състояние (ISO 17268:2019)
Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices (ISO/FDIS 17268:2019)
ТК-43 
2018-04-13  
 
   
prEN ISO 21011
Криогенни съдове. Вентили за криогенно обслужване
Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service
ТК-43 
2018-10-10  
 
   
prEN ISO 21922
Хладилни системи и термопомпи. Вентили. Изисквания, изпитване и маркиране (ISO/DIS 21922:2018)
Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking (ISO/DIS 21922:2018)
ТК-43 
2020-03-24  
2020-05-27  
   
prEN ISO 22042
Шокови охладители и витрини за съхраняване на замразени храни за професионална употреба. Класификация, изисквания и условия за изпитване
Blast chillers and freezers cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions (ISO/DIS 22042:2020)
ТК-43 
2020-03-06  
 
   
prEN ISO 22043
Замразители за сладолед. Класификация, изисквания и условия за изпитване (ISO/DIS 22043:2019)
Ice-cream freezers - Classification, requirements and test conditions (ISO/DIS 22043:2019)
ТК-43 
2020-05-14  
2020-07-24  
prEN ISO 22044
Търговски охладители за напитки. Класификация, изисквания и условия на изпитване (ISO/DIS 22044:2020)
Commercial beverage coolers - Classification, requirements and test conditions (ISO/DIS 22044:2020)
ТК-43 
2019-08-21  
 
   
prEN ISO 22712
Хладилни системи и термопомпи. Компетентност на персонала (ISO/DIS 22712:2018)
Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel (ISO/DIS 22712:2018)
ТК-43 
2020-04-03  
2020-05-11  
   
EN ISO 23208:2019/FprA1
Криогенни съдове. Чистота за криогенно обслужване
Cryogenic vessels - Cleanliness for cryogenic service - Amendment 1 (ISO 23208:2017/FDAM 1:2020)
ТК-43 
2020-03-11  
 
   
prEN ISO 23953-1 rev
Хладилни витрини. Част 1: Речник
Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary
ТК-43 
2020-03-11  
 
   
prEN ISO 23953-2 rev
Хладилни витрини. Част 2: Класификация, изисквания и условия за изпитване
Refrigerated display cabinets - Part 2: Classification, requirements and test conditions
ТК-43 
2020-01-02  
 
   
ISO 817:2014/DAmd 2
Хладилни агенти. Означение и класификация за безопасност. Изменение 2
ТК-43 
2020-02-21  
2020-06-19  
Камери хладилни сглобяеми. Технически изисквания и методи за изпитване
Sectional cooling chambers. Technical requirements and methods of test
ТК-43 
2020-02-21  
2020-06-19  
Автомати за приготвяне и продажба на охладени напитки. Основни параметри и размери, технически изисквания и методи за изпитване
ТК-43 
2020-02-21  
2020-06-19  
Апарати за разливане на охладени напитки
Equipment for pouring of cooled drinks
ТК-43 
2020-02-21  
2020-06-19  
Кондензатори кожухотръбни хоризонтални за амоняк. Технически изисквания
ТК-43 
2020-04-21  
2020-08-19  
EN 16440-1:2015
Методологично изпитване на охлаждащи съоръжения с изолационни средства при транспорт. Част 1: Механични хладилни системи с изпарител с принудителна циркулация на въздуха или конвекция и допълнителни устройства за отопление
Testing methodologies of refrigerating devices for insulated means of transport - Part 1: Mechanical cooling device with forced air circulation evaporator with or without heating device

28 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1