Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиРаботна програма на ТК-41

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-41 » Работна програма на ТК-41
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-41 
2019-09-24  
 
   
prEN 12098-5 rev
Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 5: Програми за включване и изключване на системите за отопление. Модули М3-5, 6, 7, 8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8
ТК-41 
2019-07-23  
 
   
prEN 12102-1 rev
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с електрически задвижвани компресори. Определяне на нивото на звуковата мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-1
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 1: Определения и означения
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-2
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 2: Подово отопление. Одобрени методи за изпитване за определяне на топлинната мощност чрез изчисляване и методи за изпитване
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-3
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 3: Оразмеряване
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-4
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 4: Монтиране
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
ТК-41 
2020-04-09  
 
   
prEN 1264-5
Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхнина. Част 5: Отоплителни и охлаждащи повърхнини, вградени в подове, тавани и стени. Определяне на топлинната мощност
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-10
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 10: Изисквания за предпазни устройства срещу свръх налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safety devices against excessive pressure
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-16
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 16: Изисквания за решетката и флуидизираното легло на горивната система на котли на твърдо гориво
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-2
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 2: Материали за части за котли и принадлежности, работещи под налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
ТК-41 
2020-04-28  
 
   
prEN 12952-3 rev
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 3: Проектиране и изчисляване на частите под налягане на котела
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-5
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 5: Изработване и конструкция на части от котела, които са под налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-6
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 6: Проверка на конструкцията; документацията и маркировката на части от котела, работещи под налягане
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-8
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 8: Изисквания за горивните системи на котела за течни и газообразни горива
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler
ТК-41 
2020-05-14  
 
   
prEN 12952-9
Водотръбни котли и спомагателни инсталации. Част 9: Изисквания към горивните системи на котли с впръскване на натрошени твърди горива
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler
ТК-41 
2020-06-30  
 
   
EN 12953-5:2020
Кожухотръбни котли. Част 5: Надзор по време на изработване на конструкцията, документацията и маркирането на частите на котел, които са под налягане
Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
ТК-41 
2019-07-11  
 
   
FprEN 12975
Слънчеви колектори. Общи изисквания
Solar collectors - General requirements
ТК-41 
2019-01-14  
 
   
FprEN 12976-1:2018
Топлинни слънчеви системи и съставни части. Фабрично сглобени системи. Част 1: Общи изисквания
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
ТК-41 
2018-12-06  
 
   
prEN 13141-4
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиката на съставните елементи/продуктите за вентилация на жилища. Част 4: Аеродинамична, електрическа и акустична характеристика на агрегати за правотокова вентилация
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4: Aerodynamic, electrical power and acoustic performance of unidirectional ventilation units
ТК-41 
2020-05-07  
 
   
EN 13141-5:2020
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилища. Част 5: Капаци и устройства за отвеждане през покрива
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls, assisted cowls and roof outlet terminal devices
ТК-41 
2018-12-06  
 
   
prEN 13141-7
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиката на съставните елементи/продуктите за вентилация на жилища. Част 7: Изпитване на характеристиките на агрегати с въздухопроводи за механична подаваща и смукателна вентилация (включително регенерацията на топлината)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)
ТК-41 
2018-12-06  
 
   
prEN 13141-8
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиката на съставните части/продуктите за вентилация на жилищни сгради. Част 8: Изпитване на характеристиките на агрегати за механична подаваща и смукателна вентилация без въздухопроводи (включително регенерация на топлина)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of non-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)
ТК-41 
2018-12-06  
 
   
prEN 13142
Вентилация на сгради. Съставни елементи/продукти за вентилация на жилища. Изисквания и експлоатационни характеристики по избор
Ventilation for buildings - Components/products for residential ventilation - Required and optional performance characteristics
ТК-41 
2020-04-09  
2020-05-21  
   
EN 13215:2016/FprA1
Кондензаторни агрегати за охлаждане. Номинални условия, допустими отклонения и данни за представяне на работната характеристика от производителя
Condensing units for refrigeration - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer''s performance data
ТК-41 
2020-03-26  
2020-06-04  
prEN 13321-1
Отворена мрежа за предаване на данни за автоматизацията, регулирането и техническото управление на сгради. Електронни системи за жилищe и сградd. Част 1: Изисквания за продукти и системи
Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements
ТК-41 
2020-04-09  
2020-06-18  
prEN 1397
Топлообменници. Вентилаторни конвектори с вода. Процедури за изпитване за определяне на работните характеристики
Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance
ТК-41 
2020-02-13  
 
   
prEN 14336 rev
Отоплителни системи и водни системи за охлаждане в сгради. Монтиране и пускане в в експлоатация на водни отоплителни системи
Heating systems and water based cooling systems in buildings - Installation and commissioning of water based heating systems
ТК-41 
2019-07-23  
 
   
prEN 14511-1 rev
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 1: Термини и определения
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
ТК-41 
2019-07-23  
 
   
prEN 14511-2 rev
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 2: Условия на изпитване
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 2: Test conditions
ТК-41 
2019-07-23  
 
   
prEN 14511-3 rev
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 3: Методи за изпитване
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods

123 намерени, страница 1 от 5 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5