Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Работна програма на ТК-38

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-38 » Работна програма на ТК-38
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-38 
2020-05-12  
2020-07-17  
prEN 50059
Електростатични ръчни съоръжения за пръскане. Изисквания за безопасност. Ръчни съоръжения за пръскане за нанасяне на покритие от невъзпламеним материал
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials
ТК-38 
2020-04-21  
 
   
prEN 50176
Автоматични системи за eлектростатично нанасяне на запалими материали за покрития. Изисквания за безопасност
Automatic electrostatic application systems for ignitable coating materials - Safety requirements
ТК-38 
2019-12-30  
 
   
prEN 50270
Електромагнитна съвместимост. Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
ТК-38 
2019-09-17  
 
   
prEN 50379-4
Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на нагревателните уреди
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances
ТК-38 
2020-05-25  
 
   
EN 50632-2-6:2015/A1:2019
Електроинструменти. Процедура за измерване на запрашеност. Част 2-6: Специфични изисквания за чукове
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hammers
ТК-38 
2020-05-12  
 
   
EN 50632-2-6:2015/prA2
Електроинструменти. Процедура за измерване на запрашеност. Част 2-6: Специфични изисквания за чукове
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hammers
ТК-38 
2020-06-22  
 
   
EN 50676:2019
Електрически съоръжения, използвани за откриване и измерване на концентрацията на хладилни газове. Изисквания към работните характеристики и методи за изпитване
Electrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases - Performance requirements and test methods
ТК-38 
2017-03-21  
 
   
FprEN 60034-1:2017
Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и работни характеристики
Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
ТК-38 
2020-05-12  
2020-06-05  
EN 60034-18-42:2017/FprA1:2020
Въртящи се електрически машини. Част 18-42: Електроизолационни системи, устойчиви към частичен разряд (Тип II), използвани във въртящи се електрически машини, захранвани от преобразуватели на напрежение. Квалификационни изпитвания
Rotating electrical machines - Part 18-42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests
ТК-38 
2017-12-13  
 
   
prEN 60034-34
Въртящи се електрически машини. Част 34: Променливотокови двигатели за регулиране на скоростта на валцоване
Rotating electrical machines - Part 34: AC adjustable speed rolling mill motors
ТК-38 
2017-05-23  
 
   
prEN 60079-11
Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i"
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
ТК-38 
2020-05-05  
 
   
EN 60079-29-1:2016/FprA1:2019
Експлозивни атмосфери. Част 29-1: Детектори на газ. Изисквания към работните характеристики на детектори за запалими газове
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
ТК-38 
2019-08-29  
 
   
prEN 60079-42
Експлозивни атмосфери. Част 42: Електрически устройства за безопасност на съоръжения
Explosive atmospheres - Part 42: Electrical safety devices for equipment
ТК-38 
2020-04-07  
 
   
EN 60079-6:2015/FprA1:2019
Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о"
Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"
ТК-38 
2018-01-10  
 
   
prEN 60112:2017
Метод за определяне на херметичността и сравнителния индекс за устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди на твърди изолационни материали
Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials
ТК-38 
2017-12-05  
 
   
prEN 60587
Електроизолационни материали, използвани при тежки условия на заобикалящата среда. Методи за изпитване за оценяване на устойчивост на токове на пропълзяване и ерозия
Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion
ТК-38 
2018-07-03  
 
   
EN 60763-2:2007/prA1
Изисквания за ламиниран пресован картон. Част 2: Методи за изпитване
Specification for laminated pressboard - Part 2: Methods of test
ТК-38 
2017-12-13  
 
   
prEN 60893-2
Промишлени твърди ламинирани плоскости на базата на термореактивни смоли за електрически приложения. Част 2: Методи за изпитване
Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 2: Methods of test
ТК-38 
2020-04-07  
2020-06-05  
EN 62841-1:2015/prAB
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 1: Общи изисквания
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: general requirements
ТК-38 
2020-05-05  
 
   
EN 62841-2-1:2018/prA1
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 2-1: Специфични изисквания за ръчни пробивни машини и ударни пробивни машини
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills
ТК-38 
2018-03-06  
 
   
EN 62841-2-11:2016/A1:2020
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за ръчни триони с възвратно-постъпателно движение (ножови и саблени триони)
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws
ТК-38 
2020-02-12  
 
   
EN 62841-3-1:2014/prA1:2019/prAA
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 3-1: Специфични изисквания за преносими триони с маси
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws
ТК-38 
2020-02-12  
 
   
EN 62841-3-1:2014/prA1:2019
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 3-1: Специфични изисквания за преносими триони с маси
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws
ТК-38 
2019-05-15  
 
   
FprEN 62841-3-12:2017/FprAA:2017
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 3-12: Специфични изисквания за преносими резбонарезни машини
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-12: Particular requirements for transportable threading machines
ТК-38 
2020-07-15  
 
   
EN 62841-3-4:2016/A1:2020
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 3-4: Специфични изисквания за преносими шлифовъчни машини с маса (IEC 62841-3-4:2016/A1:2019)
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders
ТК-38 
2020-02-04  
 
   
EN 62841-3-4:2016/A12:2020
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 3-4: Специфични изисквания за преносими шлифовъчни машини с маса
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders
ТК-38 
2019-11-19  
 
   
FprEN 62841-4-1:2017/FprAA
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 4-1: Специфични изисквания за верижни триони
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-1: Particular requirements for chain saws
ТК-38 
2020-07-20  
 
   
EN 62841-4-1:2020
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 4-1: Специфични изисквания за верижни триони
Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 4-1: Particular requirements for chain saws
ТК-38 
2019-05-14  
 
   
FprEN 62841-4-2:2017/FprAA:2017
Електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 4-2: Специфични изисквания за тример за жив плет
Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers
ТК-38 
2019-08-07  
 
   
prEN IEC 60034-1
Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и работни характеристики
Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance

82 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3