Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоРаботна програма на ТК-33

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-33 » Работна програма на ТК-33
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-33 
2020-10-16  
 
   
prEN 1001
Трайност на дървесината и продуктите от дървесина. Терминология и определения
Durability of wood and wood-based products - Terminology
ТК-33 
2020-11-10  
 
   
EN 1130:2019/prAC
Детски мебели. Детски креватчета и люлки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Children''s furniture - Cribs - Safety requirements and test methods
ТК-33 
2020-11-02  
 
   
EN 113-1:2020
Трайност на дървесината и продуктите на основата на дървесина. Метод за изпитване срещу базидиомицети, унищожаващи дървото. Част 1: Оценка на биоцидната ефикасност на консерванти за дърво
Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives
ТК-33 
2020-11-02  
 
   
EN 113-2:2020
Трайност на дървесината и продуктите на основата на дървесина. Метод за изпитване срещу базидиомицети, унищожаващи дървото. Част 2: Оценка на устойчивостта
Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability
ТК-33 
2020-10-14  
 
   
prEN 12037
Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване на открито за определяне на защитната ефикасност на средството за защита на дървесината без контакт с почвата. Метод на хоризонтално свързване със застъпване
Wood preservatives - Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method
ТК-33 
2020-10-13  
 
   
prEN 12038
Дълготрайност на дървесината и продуктите от дървесина. Метод за изпитване и определяне устойчивостта при нападение на дървесината от базидиомицети (basidiomycetes). Част 3: Оценка на устойчивостта на плочите от дървесина
Durability of wood and wood-based products Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 3: assessment of durability of wood-based panels
ТК-33 
2020-10-30  
 
   
prEN 12369-3
Плочи дървесни. Характеристични стойности за пресмятане. Част 3: Плочи от масивна дървесина
Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3: Solid-wood panels
ТК-33 
2020-11-19  
 
   
EN 1335-1:2020/prA1
Офис мебели. Офис стол за работа. Част 1: Размери. Определяне на размерите
Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions
ТК-33 
2020-10-30  
 
   
prEN 13353
Плочи от масивна дървесина (SWP). Изисквания
Solid wood panels (SWP) - Requirements
ТК-33 
2020-10-17  
 
   
FprEN 13647
Дървени настилки и облицовки от дърво. Определяне на геометрични характеристики
Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of geometrical characteristics
ТК-33 
2019-05-15  
 
   
EN 14081-1:2016/FprA1
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 1: Общи изисквания
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements
ТК-33 
2020-01-30  
 
   
EN 14081-2:2018/prA1
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 2: Машинно сортиране; допълнителни изисквания за изпитване на типа
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing
ТК-33 
2020-01-30  
 
   
prEN 14081-3
Дървени конструкции. Сортиране по якост на строителен дървен материал с правоъгълно напречно сечение. Част 3: Машинно сортиране; допълнителни изисквания за вътрешнозаводски контрол
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
ТК-33 
2020-07-09  
 
   
prEN 14322
Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие за вътрешна употреба. Определение, изисквания и класификация
Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Definition, requirements and classification
ТК-33 
2020-07-09  
 
   
prEN 14323
Дървесни плочи. Плочи с меламиново покритие за вътрешна употреба. Методи за изпитване
Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Test methods
ТК-33 
2019-03-07  
 
   
FprEN 14374
Дървени конструкции. Дървен материал от слепен фурнир (LVL). Изисквания
Timber structures - Laminated veneer lumber (LVL) - Requirements
ТК-33 
2019-04-11  
 
   
prEN 14545 rev
Дървени конструкции. Свързващи елементи. Изисквания
Timber structures - Connectors - Requirements
ТК-33 
2020-02-13  
 
   
EN 14592:2020
Дървени конструкции. Типове съединителни елементи. Изисквания
Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
ТК-33 
2020-10-09  
 
   
prEN 14734
Трайност на дървесината и дървесните продукти. Определяне на пропиваемостта на дървен материал от различни дървесни видове при импрегниране със средства за защита на дървесината. Лабораторен метод
Durability of wood and wood-based products - Determination of treatability of timber species to be impregnated with wood preservatives - Laboratory method
ТК-33 
2020-06-11  
 
   
EN 14749:2016/prA1
Мебели. Шкафове за дневни и кухни и работни плотове за кухни. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods
ТК-33 
2020-10-13  
2020-11-19  
   
FprEN 16351
Дървени конструкции. Слоеста дървесина. Изисквания
Timber structures - Cross laminated timber - Requirements
ТК-33 
2020-07-14  
 
   
EN 16890:2017/FprA1
Мебели за деца. Матраци за детски легла и детски кошарки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Children''s furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods
ТК-33 
2020-07-14  
 
   
FprEN 17191
Детски мебели. Мебели за сядане на деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Children’s Furniture - Seating for children - Safety requirements and test methods
ТК-33 
2020-10-17  
 
   
FprEN 17456
Подови настилки от дървесина и паркет. Определяне на разслояванто на горния и долния слой при многослойни елементи. Методи за изпитване
Wood flooring and parquet - Determination of top layer delamination of multilayer elements - Test method
ТК-33 
2020-09-24  
 
   
prEN 351-1
Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина. Масивна дървесина, обработена със средства за защита. Част 1: Класификация на дълбочината на пропиване и на количеството пропито средство за защита
Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention
ТК-33 
2020-09-24  
 
   
prEN 351-2
Дълготрайност на дървесината и на продуктите от дървесина. Масивна дървесина, обработена със средства за защита. Част 2: Ръководство за вземане на извадка за анализ на дървесина, обработена със средство за защита
Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood
ТК-33 
2020-01-30  
 
   
EN 384:2016+A1:2018/prA2
Строителен дървен материал. Определяне на характеристичните стойности на механични свойства и на плътност
Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density
ТК-33 
2020-10-13  
 
   
prEN 460 rev
Трайност на дървесината и дървесните материали. Естествената трайност на дървото. Ръководство за определяне трайността на дървесината и класовете на биологична опасност
Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes
ТК-33 
2019-01-31  
 
   
EN 527-2:2016/FprA1
Офис мебели. Работни маси. Част 2: Изисквания за безопасност, здравина и дълготрайност
Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and durability requirements
ТК-33 
2020-02-24  
 
   
EN 73:2020
Средства за защита на дървесината. Ускорено стареене на третирана дървесина преди биологично изпитване. Процедура на стареене чрез изпаряване
Durability of wood and wood-based products - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Evaporative ageing procedure

89 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3