Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Работна програма на ТК-31

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-31 » Работна програма на ТК-31
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-31 
2019-10-17  
 
   
FprEN 12385-3
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането
Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
ТК-31 
2019-10-17  
 
   
FprEN 12385-5
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори
Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
ТК-31 
2020-01-14  
 
   
prEN 12385-6 rev
Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6: Въжета от усукани снопчета (дилки) за минни шахти
Steel wire ropes - Safety - Part 6: Stranded ropes for mine shafts
ТК-31 
2020-05-14  
2020-06-25  
FprEN 12999
Кранове. Бордови кранове
Cranes - Loader cranes
ТК-31 
2016-05-12  
 
   
EN 12999+A2
Кранове. Бордови кранове
Cranes - Loader cranes
ТК-31 
2020-04-23  
 
   
prEN 13000
Кранове. Самоходни кранове
Cranes - Mobile cranes
ТК-31 
2019-08-29  
 
   
prEN 13001-2
Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания
Crane safety - General design - Part 2: Load actions
ТК-31 
2018-12-06  
 
   
EN 13001-3-2:2014/FprA1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-2: Гранични състояния и доказване на годността на стоманени въжета в полиспасти
Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems
ТК-31 
2019-03-21  
 
   
EN 13001-3-5:2016/FprA1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-5: Гранични състояния и доказване на годността на ковани и лети куки
Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged and cast hooks
ТК-31 
2019-03-26  
 
   
EN 13001-3-5:2016+A1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-5: Гранични състояния и доказване на годността на ковани куки
Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged and cast hooks
ТК-31 
2020-04-24  
2020-07-02  
EN 13001-3-6:2018/prA1
Кранове. Общо проектиране. Част 3-6: Гранични състояния и доказване на годността на съставните части. Хидравлични цилиндри
Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders
ТК-31 
2019-06-06  
 
   
prEN 13001-3-7
Кранове. Общо проектиране. Част 3-7: Гранични състояния и доказване на годността на съставните части. Зъбни предавки и скоростни кутии
Cranes - General design - Part 3-7: Limit states and proof of competence of machinery - Gears and gear boxes
ТК-31 
2020-01-17  
 
   
EN 13155:2020
Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи приспособления
Crane - Safety - Non-fixed load lifting attachments
ТК-31 
2020-01-14  
 
   
prEN 13411-3 rev
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Втулки и ухо с пресована втулка
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-securing
ТК-31 
2019-08-16  
 
   
FprEN 13411-4
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4: Съединяване с муфи посредством метал или смола
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin socketing
ТК-31 
2019-12-19  
 
   
FprEN 13411-7
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 7: Съединителна скоба със симетричен клин
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket
ТК-31 
2020-02-27  
 
   
prEN 13411-9
Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 9: Твърди кауши
Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 9: Solid thimbles
ТК-31 
2020-03-01  
 
   
prEN 13586
Кранове. Достъп
Cranes - Access
ТК-31 
2020-02-24  
 
   
prEN 13852-1 rev
Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 1: Кранове върху морски съоръжения за общо използване
Cranes - Offshore cranes - Part 1: General-purpose offshore cranes
ТК-31 
2020-01-23  
 
   
FprEN 13852-3
Кранове. Кранове върху морски съоръжения. Част 3: Кранове върху морски съоръжения с ниска товароподемност
Cranes - Offshore cranes - Part 3: Light offshore cranes
ТК-31 
2017-03-30  
 
   
FprEN 14492-1
Кранове. Механично задвижвани лебедки и подемни устройства. Част 1: Механично задвижвани лебедки
Cranes - Power driven winches and hoists - Part 1: Power driven winches
ТК-31 
2019-03-27  
 
   
FprEN 15011
Кранове. Мостови и козлови кранове
Cranes - Bridge and gantry cranes
ТК-31 
2019-11-07  
 
   
EN 16851:2017/prA1
Кранове. Леки кранови системи
Cranes - Light crane systems
ТК-31 
2019-02-13  
 
   
FprEN 17076
Кулокранове. Системи за предотвратяване на сблъсък. Изисквания за безопасност
Tower cranes - Anti-collision systems - Safety requirements
ТК-31 
2019-10-24  
 
   
prEN 528
Трансманипулатори. Изисквания за безопасност за машини S/R (трансманипулатори)
Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety requirements for S/R machines
ТК-31 
2019-08-01  
 
   
prEN 619
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за механизирано манипулиране на единични товари
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads
ТК-31 
2019-05-30  
 
   
FprEN 620
Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на стационарни транспортьори за насипни материали
Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for fixed belt conveyors for bulk materials
ТК-31 
2020-04-09  
 
   
FprCEN/TS 17471
Кранове. Интерфейс между бордовия кран и работната платформа
Cranes - Loader cranes - Interface between loader cranes and work platforms
ТК-31 
2020-06-12  
2020-10-12  
Транспортьори верижни с междинно дъно
ТК-31 
2020-06-12  
2020-10-12  
Вериги теглителни пластинкови с плъзгащи лагери за транспортьори
Pulling block chain with sliding bearings for conveyors

41 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2