Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиРаботна програма на ТК-2

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-2 » Работна програма на ТК-2
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-2 
2019-09-27  
 
   
FprEN 16480
Помпи. Ротодинамични помпи. Минимална изисквана ефективност за ротодинамични водни помпи и методи за окачествяване и проверка
Pumps - Rotodynamic pumps - Minimum required efficiency of water pumps and methods of qualification and verification
ТК-2 
2020-04-20  
 
   
EN 17038-2:2019/prAC
Помпи. Методи за потвърждаване и проверка на индекса за енергийна ефективност на турбопомпени агрегати. Част 2: Изпитване и изчисляване на индекса за енергийна ефективност (EEI) на отделни помпени агрегати
Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 2: Testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI) of single pump units
ТК-2 
2020-05-14  
 
   
FprEN 17038-3
Помпи. Турбопомпи. Индекс за енергийна ефективност. Методи за потвърждаване и проверка. Част 3: Изпитване и изчисляване на индекса за енергийната ефективност (EEI) на набор от усилватели
Pumps - Rotodynamic Pumps - Energy efficiency Index - Methods of qualification and verification - Part 3: Testing and calculation of energy efficiency index (EEI) of booster sets
ТК-2 
2020-02-26  
 
   
FprEN 17281
Изисквания за безопасност. Съоръжения за измиване на пътни превозни средства
Safety requirements - Vehicle cleaning equipment
ТК-2 
2020-02-04  
 
   
FprEN 1829-1
Водоструйни машини за високо налягане. Изисквания за безопасност. Част 1: Машини
High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 1: Machines
ТК-2 
2020-04-17  
 
   
FprEN IEC 60045-1:2020
Парни турбини. Част 1: Спецификации (IEC 60045-1:2020)
Steam turbines - Part 1: Specifications
ТК-2 
2018-11-12  
 
   
prEN IEC 60545
Насоки за пускане в експлоатация и експлоатация на хидравлични турбини, помпени турбини и складови помпи
Guideline for commissioning and operation of hydraulic turbines, pump-turbines and storage pumps
ТК-2 
2018-09-17  
 
   
prEN IEC 60953-0
Правила за топлинни изпитвания на парни турбини. Част 0: Широк диапазон на точност за различни видове и размери на турбините
Rules for steam turbine thermal acceptance tests Part 0: Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines
ТК-2 
2018-10-01  
 
   
prEN IEC 60953-3
Правила за термични изпитвания за приемане на парни турбини. Част 3: Изпитвания за проверка на топлинната характеристика на модернизирани парни турбини
RULES FOR STEAM TURBINE THERMAL ACCEPTANCE TESTS – Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines
ТК-2 
2020-03-06  
 
   
EN IEC 63132-1:2020
Ръководство за процедури за инсталиране и допустими отклонения на хидроелектрически машини. Част 1: Общи положения
Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 1: General aspects
ТК-2 
2020-03-06  
 
   
EN IEC 63132-2:2020
Ръководство за процедури за инсталиране и допустими отклонения на хидроелектрически машини. Част 2: Вертикален генератор
Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 2: Vertical generators
ТК-2 
2020-03-06  
 
   
FprEN IEC 63132-3:2020
Ръководство за процедури за инсталиране и допустими отклонения на хидроелектрически машини. Част 3: Вертикална турбина Francis или помпена турбина
Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 3: Vertical Francis turbines or pump-turbines
ТК-2 
2020-03-06  
 
   
FprEN IEC 63132-4:2020
Ръководство за процедури за инсталиране и допустими отклонения на хидроелектрически машини. Част 4: Вертикална турбина Kaplan или задвижваща турбина
Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 4: Vertical Kaplan or propeller turbines
ТК-2 
2019-02-05  
 
   
prEN ISO 11011-1
Сгъстен въздух. Енергийна ефективност. Оценка
Compressed air - Energy efficiency - Assessment
ТК-2 
2020-01-15  
2020-05-20  
   
EN 16644:2014
Помпи. Центробежни помпи. Циркулационни помпи с номинална входяща мощност, ненадвишаваща 200 W, предназначени за инсталации за централно отопление и за инсталации за битова гореща вода. Код за акустично изпитване (виброакустично) за измерване на шума, породен от конструкцията и флуида
Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations - Noise test code (vibro-acoustics) for measuring structure- and fluid-borne noise

15 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1