Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоРаботна програма на ТК-2

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-2 » Работна програма на ТК-2
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-2 
2019-09-27  
 
   
FprEN 16480
Помпи. Ротодинамични помпи. Минимална изисквана ефективност за ротодинамични водни помпи и методи за окачествяване и проверка
Pumps - Rotodynamic pumps - Minimum required efficiency of water pumps and methods of qualification and verification
ТК-2 
2020-07-02  
 
   
EN 17038-1:2019/prAC
Помпи. Методи за потвърждаване и проверка на индекса за енергийна ефективност на турбопомпени агрегати. Част 1: Общи изисквания и процедури за изпитване и изчисляване на индекса за енергийна ефективност (EEI)
Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI)
ТК-2 
2020-07-01  
 
   
EN 17038-2:2019/AC:2020
Помпи. Методи за потвърждаване и проверка на индекса за енергийна ефективност на турбопомпени агрегати. Част 2: Изпитване и изчисляване на индекса за енергийна ефективност (EEI) на отделни помпени агрегати
Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 2: Testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI) of single pump units
ТК-2 
2020-05-14  
 
   
FprEN 17038-3
Помпи. Турбопомпи. Индекс за енергийна ефективност. Методи за потвърждаване и проверка. Част 3: Изпитване и изчисляване на индекса за енергийната ефективност (EEI) на набор от усилватели
Pumps - Rotodynamic Pumps - Energy efficiency Index - Methods of qualification and verification - Part 3: Testing and calculation of energy efficiency index (EEI) of booster sets
ТК-2 
2020-02-26  
 
   
FprEN 17281
Изисквания за безопасност. Съоръжения за измиване на пътни превозни средства
Safety requirements - Vehicle cleaning equipment
ТК-2 
2020-02-04  
 
   
FprEN 1829-1
Водоструйни машини за високо налягане. Изисквания за безопасност. Част 1: Машини
High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 1: Machines
ТК-2 
2020-07-10  
 
   
EN IEC 60045-1:2020
Парни турбини. Част 1: Спецификации (IEC 60045-1:2020)
Steam turbines - Part 1: Specifications
ТК-2 
2020-06-04  
2020-08-07  
   
prEN IEC 60545:2020
Насоки за пускане в експлоатация и експлоатация на хидравлични турбини, помпи в турбинен режим и акумулиращи помпи
Guideline for commissioning and operation of hydraulic turbines, pump-turbines and storage pumps
ТК-2 
2018-09-17  
 
   
prEN IEC 60953-0
Правила за топлинни изпитвания на парни турбини. Част 0: Широк диапазон на точност за различни видове и размери на турбините
Rules for steam turbine thermal acceptance tests Part 0: Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines
ТК-2 
2018-10-01  
 
   
prEN IEC 60953-3
Правила за термични изпитвания за приемане на парни турбини. Част 3: Изпитвания за проверка на топлинната характеристика на модернизирани парни турбини
RULES FOR STEAM TURBINE THERMAL ACCEPTANCE TESTS – Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines
ТК-2 
2020-06-05  
 
   
EN IEC 63132-1:2020
Ръководство за процедури за инсталиране и допустими отклонения на хидроелектрически машини. Част 1: Общи положения (IEC 63132-1:2020)
Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 1: General aspects
ТК-2 
2020-06-05  
 
   
EN IEC 63132-2:2020
Ръководство за процедури за инсталиране и допустими отклонения на хидроелектрически машини. Част 2: Вертикален генератор (IEC 63132-2:2020)
Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 2: Vertical generators
ТК-2 
2020-06-26  
 
   
EN IEC 63132-3:2020
Ръководство за процедури за инсталиране и допустими отклонения на хидроелектрически машини. Част 3: Вертикална турбина Francis или помпена турбина (IEC 63132-3:2020)
Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 3: Vertical Francis turbines or pump-turbines
ТК-2 
2020-06-26  
 
   
EN IEC 63132-4:2020
Ръководство за процедури за инсталиране и допустими отклонения на хидроелектрически машини. Част 4: Вертикална турбина Kaplan или задвижваща турбина
Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 4: Vertical Kaplan or propeller turbines
ТК-2 
2019-02-05  
 
   
prEN ISO 11011-1
Сгъстен въздух. Енергийна ефективност. Оценка
Compressed air - Energy efficiency - Assessment
ТК-2 
2020-07-31  
 
   
EN ISO 20361:2019/A11:2020
Помпи и помпени агрегати за течности. Код за измерване на шум. Клас на точност 2 и 3 (ISO 20361:2019)
Liquid pumps and pumps units - Noise test code - Grades 2 and 3 of accuracy (ISO 20361:2019)
ТК-2 
2020-07-02  
2020-11-02  
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани за налягане. Методи за изпитване
ТК-2 
2020-07-02  
2020-11-02  
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 16 МРа. Резби на питателни отвори
ТК-2 
2020-07-02  
2020-11-02  
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални Рn 16 МРа. Фланци. Присъединителни размери
ТК-2 
2020-07-02  
2020-11-02  
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 16 МРа. Шийки. Присъединителни размери
ТК-2 
2020-07-02  
2020-11-02  
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани обратни и клапани обратни с хидравлично управление. Технически изисквания
ТК-2 
2020-07-02  
2020-11-02  
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани обратни и клапани обратни с хидравлично управление. Методи за изпитване
ТК-2 
2020-07-02  
2020-11-02  
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Хидроапарати за управление на разхода. Технически изисквания
ТК-2 
2020-07-02  
2020-11-02  
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Хидроапарати за управление на разхода. Методи за изпитване
ТК-2 
2020-04-15  
2020-08-17  
ISO 3723:2015
Хидравлично задвижване. Филтриращи елементи. Методи за изпитване при крайно натоварване (ISO 3723:215)
Hydraulic fluid power - Filter elements - Method for end load test
ТК-2 
2020-04-15  
2020-08-17  
ISO 4393:2015
Хидравлично и пневматично задвижване и съставни части. Цилиндри. Основен ред на ходовете на буталото
Fluid power systems and components - Cylinders - Basic series of piston strokes

26 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1