Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Работна програма на ТК-23

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-23 » Работна програма на ТК-23
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-23 
2020-04-15  
 
   
EN 13525:2020
Горска техника. Машини за раздробяване на дървесина. Безопасност
Forestry machinery - Wood chippers - Safety
ТК-23 
2020-04-29  
 
   
EN 13684:2018/prA1
Градинска техника. Паркови почвени аератори и скарификатори, управлявани от съпровождащ оператор. Безопасност
Garden equipment - Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers - Safety
ТК-23 
2019-03-15  
 
   
FprEN 16517
Земеделска и горска техника. Подвижен кран за транспортиране на дървен материал. Безопасност
Agricultural and forestry machinery - Mobile yarders for timber logging - Safety
ТК-23 
2020-03-20  
2020-05-28  
   
EN 16952:2018/prA1
Земеделска техника. Работни платформи за неравни терени за работа в овощни градини (WPO). Безопасност
Agricultural machinery - Rough-terrain Work Platforms for Orchard’s operations (WPO) - Safety
ТК-23 
2020-05-21  
 
   
EN 17344:2020
Земеделска техника. Самоходни земеделски и горски превозни средства. Изисквания за спиране
Agricultural machinery - Self-propelled agricultural and forestry vehicles - Requirements for braking
ТК-23 
2018-04-10  
 
   
prEN ISO 22867 rev
Горска и градинска техника. Правила за изпитване на вибрации на преносими, ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене. Вибрации на ръкохватките
Forestry and gardening machinery -- Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine -- Vibration at the handles
ТК-23 
2019-07-11  
 
   
FprEN 703
Земеделска техника. Безопасност. Машини за товарене, смесване и/или раздробяване и разпределяне на силаж
Agricultural machinery - Safety - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines
ТК-23 
2020-05-12  
 
   
prEN ISO 11680-1
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от двигател. Част 1: Машини с двигател с вътрешно горене (ISO/DIS 11680-1:2020)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine (ISO/DIS 11680-1:2020)
ТК-23 
2020-05-12  
 
   
prEN ISO 11680-2
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от двигател. Част 2: Машини, използвани с носен на гръб двигател(ISO/DIS 11680-2:2020)
Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with back-pack power source (ISO/DIS 11680-2:2020)
ТК-23 
2020-04-09  
2020-05-09  
   
FprEN ISO 11681-1
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими верижни триони. Част 1: Верижни триони за работа в гората (ISO/FDIS 11681-1:2020)
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service (ISO/FDIS 11681-1:2020)
ТК-23 
2020-04-09  
2020-05-09  
   
FprEN ISO 11681-2:2020
Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими верижни триони. Част 2: Верижни триони за кастрене на дървета (ISO/FDIS 11681-2:2020)
Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO/FDIS 11681-2:2020)
ТК-23 
2020-04-20  
 
   
prEN ISO 11806-1
Земеделска и горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими, ръчнодържани, снабдени с двигател машини за рязане на храсти и машини за косене на трева. Част 1: Машини с двигател с вътрешно горене
Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine
ТК-23 
2020-04-20  
 
   
prEN ISO 11806-2 rev
Земеделска и горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими, ръчнодържани, снабдени с двигател машини за рязане на храсти и машини за косене на трева. Част 2: Машини, използвани с носен на гръб двигател
Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 2: Machines for use with back-pack power unit
ТК-23 
2018-03-09  
 
   
prEN ISO 11839
Горска техника. Материали за остъкляване и за панели, използвани за ограждане на оператора за предпазване от изхвърлени sawteeth. Методи за изпитване и критерии за ефективност
Machinery for forestry -- Glazing and panel materials used in operator enclosures for protection against thrown sawteeth -- Test method and performance criteria
ТК-23 
2018-06-20  
 
   
EN ISO 11850:2011/prA2
Горска техника. Общи изисквания за безопасност. Изменение 2: Достъп до кабината на оператора и до местата за поддържане (ISO 11850:2011/DAM 2:2018)
Machinery for forestry - General safety requirements - Amendment 2: Access to operator''s station and maintenance locations (ISO 11850:2011/DAM 2:2018)
ТК-23 
2018-06-29  
 
   
prEN ISO 14982 rev
Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. Методи за изпитване и критерий за приемане
Agricultural and forestry machinery - Electromagnetic compatibility - Test methods and acceptance criteria
ТК-23 
2015-08-03  
 
   
EN ISO 16122-4:2015/prAC
Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers
ТК-23 
2020-03-05  
 
   
FprEN ISO 16122-5
Земеделска и горска техника. Проверка на пръскачките в употреба. Част 5: Системи за пръскане с летателни средства. Защита на околната среда (ISO/FDIS 16122-5:2019)
Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 5: Aerial spray systems - Environmental protection (ISO/FDIS 16122-5:2019)
ТК-23 
2019-11-16  
 
   
EN ISO 17962:2015/prA1
Земеделска техника. Съоръжения за сеене. Намаляване на въздействието върху околната среда от вентилирания отработен въздух от пневматични системи. Изменение 1
Agricultural machinery - Equipment for sowing - Minimization of the environmental effects of fan exhaust from pneumatic systems - Amendment 1:
ТК-23 
2020-04-27  
 
   
prEN ISO 19472-2
Горска техника. Лебедки. Размери, технически характеристики и безопасност. Част 2: Помощни лебедки за изтегляне и и поддържане (ISO/DIS 19472-2:2020)
Machinery for forestry - Winches - Dimensions, performance and safety - Part 2: Traction aid winches (ISO/DIS 19472-2:2020)
ТК-23 
2019-05-02  
 
   
FprEN ISO 19932-1
Техника за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 1: Изисквания за безопасност и за опазване на околната среда (ISO/FDIS 19932-1:2019)
Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 1: Safety and environmental requirements (ISO/FDIS 19932-1:2019)
ТК-23 
2019-05-02  
 
   
FprEN ISO 19932-2
Техника за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 2: Методи за изпитване (ISO/DIS 19932-2:2017)
Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 2: Test methods (ISO/FDIS 19932-2:2019)
ТК-23 
2019-06-13  
 
   
FprEN ISO 19932-3
Техника за растителна защита. Пръскачки, носени на гръб. Част 3: Проверка на пръскачките, носени на гръб в употреба (ISO/FDIS 19932-3:2019)
Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 3: Inspection of knapsack sprayers in use (ISO/FDIS 19932-3:2019)
ТК-23 
2020-04-22  
 
   
FprEN ISO 22868
Горска и градинска техника. Изпитване на шум на преносими ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене. Инженерен метод (Клас на точност 2) (ISO/FDIS 22868:2019)
Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO/FDIS 22868:2019)
ТК-23 
2019-03-29  
 
   
FprEN ISO 28139
Техника за растителна защита. Пръскачки, задвижвани с двигател с вътрешно горене, носени на гръб. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда и методи за изпитване (ISO/FDIS 28139:2018)
Equipment for crop protection - Knapsack combustion engine-driven airblast sprayers - Safety and environmental requirements and test methods (ISO/FDIS 28139:2018)
ТК-23 
2020-01-10  
 
   
prEN ISO 3991
Земеделска техника. Роботизирани системи за засаждане. Безопасност
Agricultural machinery — Robotic feed systems — Safety
ТК-23 
2020-04-29  
 
   
EN ISO 4254-1:2015/FprA1
Земеделска техника. Безопасност. Част 1: Общи изисквания. Изменение 1(ISO 4254-1:2013/FDAM 1:2020)
Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements - Amendment 1 (ISO 4254-1:2013/FDAM 1:2020)
ТК-23 
2020-05-21  
 
   
FprEN ISO 4254-17
Земеделска техника. Безопасност. Част 17: Машини за прибиране на кореноплодни култури (ISO/FDIS 4254-17:2020)
Agricultural machinery - Safety - Part 17: Root crop harvesters (ISO/FDIS 4254-17:2020)
ТК-23 
2020-02-27  
 
   
prEN ISO 4254-18
Земеделска техника. Безопасност. Част 18: Товарни вагони и вагони за транспортиране на фуражи (ISO/DIS 4254-18:2019)
Agricultural machinery - Safety - Part 18: Loader wagons and forage transport wagons (ISO/DIS 4254-18:2019)
ТК-23 
2020-03-20  
 
   
prEN ISO 4254-19
Земеделска техника. Безопасност. Част 19: Машини за смесване на фуражи
Agricultural machinery -- Safety -- Part 19: Feed mixing machines

40 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2