Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Работна програма на ТК-104

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-104 » Работна програма на ТК-104
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-104 
2019-12-26  
 
   
EN 12516-2:2014/prA1:2019
Промишлена тръбна арматура. Проектна якост на корпуса. Част 2: Метод за изчисляване на корпуси на стоманени вентили
Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for steel valve shells
ТК-104 
2020-04-14  
 
   
FprEN 12569
Промишлена арматура. Арматура за процеси в химическа и нефтохимическата промишленост. Изисквания и изпитвания
Industrial valves - Valves for chemical and petrochemical process industry - Requirements and tests
ТК-104 
2020-03-31  
 
   
FprEN 13012
Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки
Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
ТК-104 
2019-04-17  
 
   
prEN 13445-1 rev
Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения
Unfired pressure vessels - Part 1: General
ТК-104 
2019-04-17  
 
   
prEN 13445-10 rev
Ненагрявани съдове под налягане. Част 10: Допълнителни изисквания за съдове под налягане от никел и никелови сплави
Unfired pressure vessels - Part 10: Additional requirements for pressure vessels of nickel and nickel alloys
ТК-104 
2019-08-15  
 
   
EN 13445-10:2015/prA1:2019
Ненагрявани съдове под налягане. Част 10: Допълнителни изисквания за съдове под налягане от никел и никелови сплави
Unfired pressure vessels - Part 10: Additional requirements for pressure vessels of nickel and nickel alloys
ТК-104 
2019-02-21  
 
   
prEN 13445-11
Ненагрявани съдове под налягане. Част 11: Допълнителни изисквания за съдове под налягане от титан и титаниеви сплави
Unfired pressure vessels - Part 11: Additional requirements for pressure vessels of titanium and titanium alloys
ТК-104 
2019-08-01  
 
   
prEN 13445-12
Ненагрявани съдове под налягане. Част 12: Допълнителни изисквания за съдове под налягане от мед и медни сплави
Unfired pressure vessels - Part 12: Additional requirements for pressure vessels of copper and copper alloys
ТК-104 
2019-04-17  
 
   
prEN 13445-2 rev
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ТК-104 
2019-06-11  
 
   
EN 13445-2:2014/prA7
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ТК-104 
2020-01-30  
 
   
EN 13445-2:2014/prA8
Ненагрявани съдове под налягане. Част 2: Материали
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
ТК-104 
2019-04-17  
 
   
prEN 13445-3 rev
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ТК-104 
2017-08-31  
 
   
EN 13445-3:2014/prA12
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ТК-104 
2019-10-17  
 
   
EN 13445-3:2014/prA14
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ТК-104 
2019-07-11  
 
   
EN 13445-3:2014/prA15
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ТК-104 
2020-01-23  
 
   
EN 13445-3:2014/prA16
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ТК-104 
2020-01-30  
 
   
EN 13445-3:2014/prA19
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ТК-104 
2019-08-01  
 
   
EN 13445-3:2014/prA20:2019
Ненагрявани съдове под налягане. Част 3: Проектиране
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
ТК-104 
2019-04-17  
 
   
prEN 13445-4 rev
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
ТК-104 
2019-08-31  
 
   
EN 13445-4:2014/FprA2
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
ТК-104 
2019-04-17  
 
   
EN 13445-4:2014/prA3
Ненагрявани съдове под налягане. Част 4: Производство
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
ТК-104 
2019-04-17  
 
   
prEN 13445-5 rev
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ТК-104 
2019-09-19  
 
   
EN 13445-5:2014/FprA2
Ненагрявани съдове под налягане. Част 5: Проверка и изпитване
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
ТК-104 
2019-04-17  
 
   
prEN 13445-6 rev
Ненагрявани съдове под налягане. Част 6: Изисквания относно проектирането и производството на съдове под налягане и на части под налягане, изработени от чугун със сфероидален графит
Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron
ТК-104 
2019-04-17  
 
   
prEN 13445-8 rev
Ненагрявани съдове под налягане. Част 8: Допълнителни изисквания за съдове под налягане от алуминий и алуминиеви сплави
Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys
ТК-104 
2019-01-17  
 
   
EN 13445-8:2014/prA2
Ненагрявани съдове под налягане. Част 8: Допълнителни изисквания за съдове под налягане от алуминий и алуминиеви сплави
Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys
ТК-104 
2019-06-16  
 
   
EN 13480-2:2017/prA10
Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ТК-104 
2020-04-22  
 
   
EN 13480-2:2017/A7:2020
Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ТК-104 
2020-05-26  
2020-07-30  
EN 13480-2:2017/prA8
Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
ТК-104 
2019-06-16  
 
   
EN 13480-2:2017/prA9
Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали
Metallic industrial piping - Part 2: Materials

71 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3