Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Работна програма на ЕРГ 14

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ЕРГ 14 » Работна програма на ЕРГ 14
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ЕРГ 14 
2020-06-01  
 
   
EN 1175:2020
Безопасност на индустриални кари. Електрически/електронни изисквания
Safety of industrial trucks - Electrical/electronic requirements
ЕРГ 14 
2018-11-29  
 
   
EN 12895:2015/prA1:2018
Индустриални кари. Електромагнитна съвместимост
Industrial trucks - Electromagnetic compatibility
ЕРГ 14 
2020-01-15  
 
   
FprEN 1459-4
Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 4: Допълнителни изисквания за кари с променлив обсег на действие, обработващи свободно окачени товари
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Additional requirements for variable-reach trucks handling freely suspended loads
ЕРГ 14 
2020-04-01  
 
   
FprEN 1459-5
Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 5: Интерфейс на приспособленията
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Attachment interface
ЕРГ 14 
2020-05-08  
2020-07-09  
   
prEN 1459-9
Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 9: Кари с променлив обсег, снабдени с работни площадки със защитна преграда отпред, която може да бъде отворена
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 9: Variable-reach trucks equipped with work platforms having a front guard that can be opened
ЕРГ 14 
2020-06-11  
 
   
EN 16307-1:2020
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Допълнителни изисквания за самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с променлив обсег и кари с товароносещо устройство
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Supplementary requirements for self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks
ЕРГ 14 
2020-01-28  
 
   
FprEN 16307-2
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 2: Допълнителни изисквания за самоходни кари с променлив обсег на действие
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Supplementary requirements for self-propelled variable-reach trucks
ЕРГ 14 
2020-01-28  
 
   
FprEN 16307-3
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 3: Допълнителни изисквания за кари с повдигаемо работно място и за кари, специално проектирани за движение с повдигнати товари (допълнителни изисквания към EN 16307-1)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3 Supplementary requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (additional requirements to EN 16307-1)
ЕРГ 14 
2020-06-04  
 
   
EN 16842-10:2020
Индустриални кари. Видимост. Методи за изпитване и за проверка. Част 10: Влекачи и тласкачи и товарни транспортни средства
Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 10: Towing and Pushing tractors and Burden carrier
ЕРГ 14 
2019-12-19  
 
   
prEN 16842-5
Индустриални кари. Видимост. Методи за изпитване и за проверка. Част 5: Индустриални кари с променлив обсег с товароподемност, по-голяма от 10 000 kg
Powered industrial trucks - Visibility - test methods and verification - Part 5: Industrial variable-reach trucks greater than 10 000 kg capacity
ЕРГ 14 
2019-12-19  
 
   
prEN 16842-8
Индустриални кари. Видимост. Методи за изпитване и за проверка. Част 8: Кари с противотежест с товароподемност, до и включително 10 000 kg
Powered industrial trucks - Visibility-test methods and verification - Part 8: Stand-on counterbalance trucks up to and including 10 000 kg capacity
ЕРГ 14 
2020-05-11  
 
   
prEN 1757 rev
Безопасност на индустриални кари. Кари със съпровождащ водач с ръчно управление на платформата
Safety of industrial trucks - Pedestrian controlled manual platform trucks
ЕРГ 14 
2019-12-30  
 
   
prEN ISO 18063-2
Кари за неравни терени. Методи за изпитване на видимостта и тяхната проверка. Част 2: Въртящи се кари с променлив обсег (ISO/DIS 18063-2: 2019)
Rough-terrain trucks - Visibility test methods and their verification - Part 2: Slewing trucks (ISO/DIS 18063-2: 2019)
ЕРГ 14 
2019-04-11  
 
   
prEN ISO 3691-1 rev
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с променлив обсег и кари с товароносещо устройство
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks
ЕРГ 14 
2020-05-27  
 
   
EN ISO 3691-1:2015/A1:2020
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Самоходни индустриални кари, различни от кари без водач, кари с променлив обсег и кари с товароносещо устройство. Изменение 1 (ISO 3691-1:2011/FDAM 1:2019)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks - Amendment 1 (ISO 3691-1:2011/Amd 1:2020)
ЕРГ 14 
2019-11-19  
 
   
EN ISO 3691-2:2016/prA2
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 2: Самоходни кари с променлив обсег на действие. Изменение 2
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Self-propelled variable-reach trucks - Amendment 2 (ISO 3691-2:2016/DAM 2:2019)
ЕРГ 14 
2020-05-13  
 
   
EN ISO 3691-3:2016/prA1
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 3: Допълнителни изисквания за кари с повдигаемо работно място и за кари, специално проектирани за движение с повдигнати товари
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads
ЕРГ 14 
2020-05-27  
 
   
EN ISO 3691-4:2020
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 4: Индустриални кари без водач и техни системи (ISO 3691-4:2020)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Driverless industrial trucks and their systems (ISO 3691-4:2020)
ЕРГ 14 
2020-05-27  
 
   
EN ISO 3691-5:2015/A1:2020
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 5: Кари с придружаващ водач. Изменение 2 (ISO 3691-5:2014/Amd 1:2020)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Pedestrian-propelled trucks - Amendment 1 (ISO 3691-5:2014/Amd 1:2020)
ЕРГ 14 
2020-05-08  
2020-07-07  
   
EN ISO 3691-6:2015/prA1
Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 6: Носещи устройства за товари и за хора. Изменение 1(ISO 3691-6:2013/DAM 1:2020)
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 6: Burden and personnel carriers - Amendment 1 (ISO 3691-6:2013/DAM 1:2020)

20 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1