Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиРаботна програма на ТК-17

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-17 » Работна програма на ТК-17
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-17 
2019-11-14  
 
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
ТК-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)
ТК-17 
2020-05-28  
 
   
prEN 10132
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-1
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания
Prestressing steels - Part 1: General requirements
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-2
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 2: Тел
Prestressing steels - Part 2: Wire
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-3
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 3: Въжета
Prestressing steels - Part 3: Strand
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-4
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 4: Пръти
Prestressing steels - Part 4: Bar
ТК-17 
2018-04-26  
 
   
EN 10139:2016/prA1
Студеновалцувана тясна лента без покритие от нисковъглеродна стомана за студена пластична деформация. Технически условия на доставка
Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions
ТК-17 
2020-04-08  
 
   
EN 10139:2016+A1:2020
Студеновалцувана тясна лента без покритие от нисковъглеродна стомана за студена пластична деформация. Технически условия на доставка
Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions
ТК-17 
2017-07-13  
 
   
prEN 10169 rev
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт). Технически условия на доставка
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery conditions
ТК-17 
2017-05-11  
 
   
prEN 10202 rev
Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен оксид
Cold reduced tinmill products - Electrolytic tinplate and electrolytic chromium/chromium oxide coated steel
ТК-17 
2016-04-28  
 
   
prEN 10210-1 rev
Горещообработени конструкционни стоманени кухи профили. Част 1: Технически условия на доставка
Hot finished steel structural hollow sections - Part 1: Technical delivery conditions
ТК-17 
2020-05-20  
2020-06-26  
   
FprEN 10210-3
Горещообработени конструкционни кухи профили от стомана. Част 3: Технически условия на доставка за целите на машиностроенето
Hot finished steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels
ТК-17 
2019-08-22  
 
   
EN 10216-2:2013/FprA1
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties
ТК-17 
2019-02-14  
 
   
prEN 10216-5
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Тръби от корозионноустойчива стомана
Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes
ТК-17 
2019-05-16  
 
   
prEN 10217-7
Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 7: Тръби от неръждаема стомана
Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes
ТК-17 
2016-04-28  
 
   
prEN 10219-1 rev
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от стомана.Част 1: Технически условия на доставка
Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 1: Technical delivery conditions
ТК-17 
2020-05-20  
2020-06-26  
   
FprEN 10219-3
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от стомана. Част 3: Технически условия на доставка за целите на машиностроенето
Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels
ТК-17 
2019-10-31  
 
   
EN 10222-2:2017/prA1
Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 2: Феритни и мартензитни стомани с определени свойства при повишена температура
Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties
ТК-17 
2019-11-22  
 
   
EN 10222-4:2017/prA1
Изковки от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 4: Заваряеми дребнозърнести стомани с висока граница на провлачане
Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength
ТК-17 
2019-11-22  
 
   
prEN 10250-1 rev
Стоманени изковки, ковани в открити щампи за общи машиностроителни цели. Част 1: Общи изисквания
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 1: General requirements
ТК-17 
2019-11-22  
 
   
prEN 10250-2 rev
Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 2: Нелегирани качествени и специални стомани
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels
ТК-17 
2019-11-22  
 
   
prEN 10250-3 rev
Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 3: Легирани специални стомани
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 3: Alloy special steels
ТК-17 
2018-12-06  
 
   
prEN 10250-4:2018
Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 4: Неръждаеми стомани
Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 4: Stainless steels
ТК-17 
2019-06-20  
 
   
FprEN 10253-2
Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани с изисквания за специфичен контрол
Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements
ТК-17 
2019-06-20  
 
   
FprEN 10253-4
Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 4: Деформируеми аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс)неръждаеми стомани с изисквания за специфичен контрол
Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements
ТК-17 
2017-03-09  
 
   
FprEN 10255:2017
Тръби от нелегирана стомана, подходящи за свързване чрез заваряване, чрез резба и по други начини. Изисквания и методи за изпитване
Non-Alloy steel tubes suitable for welding, threading and other joining methods - Requirements and test methods
ТК-17 
2017-08-31  
 
   
prEN 10264-2
Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 2: Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана за въжета за обща употреба
Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold drawn non alloy steel wire for ropes for general applications
ТК-17 
2017-05-04  
 
   
prEN 10340-1
Стоманени отливки за конструкционни цели. Част 1: Общи положения
Steel castings for structural uses - Part 1: General
ТК-17 
2019-08-08  
 
   
prEN 10340-2
Стоманени отливки за конструкционни цели. Част 2: Технически условия на доставка
Steel castings for structural uses - Part 2: Technical delivery conditions

79 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3