Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеРаботна програма на ТК-100

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-100 » Работна програма на ТК-100
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-1:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и оборудване за обработка на материали
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
ТК-100 
2020-04-17  
 
   
EN 1009-1:2020/prA1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и оборудване за обработка на материали
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-2:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за машини за хранене и оборудване за непрекъснато обработване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ТК-100 
2020-04-16  
 
   
EN 1009-2:2020/prA1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за машини за хранене и оборудване за непрекъснато обработване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-3:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и фрезоване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-4:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за пресяващ механизъм
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-5:2020
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и обработка на кал
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
ТК-100 
2019-10-30  
 
   
prEN 1009-6
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни и полу-подвижни машини
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 6: Specific requirements for mobile and semi-mobile machinery
ТК-100 
2019-01-17  
 
   
prEN 12418
Машини за рязане на зидария и скални материали на строителния обект. Безопасност
Masonry and stone cutting-off machines for job site - Safety
ТК-100 
2020-01-13  
 
   
FprEN 12609
Машина за бъркане на бетон. Изисквания за безопасност
Truck mixers - Safety requirements
ТК-100 
2020-06-03  
2020-08-06  
prEN 13035-1
Машини и съоръжения за производство, обработка и преработка на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1: Оборудване за съхранение, манипулиране и транспортиране вътре в завода
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory
ТК-100 
2020-06-03  
2020-08-06  
prEN 13035-2
Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 2: Оборудване за съхранение, манипулиране и транспортиране извън завода
Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory
ТК-100 
2019-01-17  
 
   
prEN 13862
Машини за прорязване на фуги. Безопасност
Floor cutting-off machines - Safety
ТК-100 
2020-06-30  
2020-08-28  
prEN 15163-1
Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени скални материали. Безопасност. Част 1: Изисквания за неподвижни машини за рязане с диамантено въже
Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Part 1: Requirements for stationary diamond wire saws
ТК-100 
2020-06-30  
2020-08-28  
prEN 15163-2
Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени скални материали. Безопасност. Част 2: Изисквания за транспортируеми машини за рязане с диамантено въже
Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Part 2: Requirements for transportable diamond wire saws
ТК-100 
2020-07-07  
2020-08-13  
FprEN 15571
Машини и съоръжения за добиване и механична обработка на естествени скални материали. Безопасност. Изисквания за машини за окончателна повърхностна обработка
Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for surface-finishing machines
ТК-100 
2020-06-18  
 
   
EN 15597-1:2020
Техника за зимно поддържане. Машини за разпръскване. Част 1: Общи изисквания и определения
Winter maintenance equipment - Spreading and spraying machines - Part 1: General requirements and definitions
ТК-100 
2019-07-25  
 
   
EN 16228-1:2014/prA1
Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 1: Основни изисквания
Drilling and foundation equipment - Safety - Part 1: Common requirements
ТК-100 
2019-07-25  
 
   
EN 16228-2:2014/prA1
Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 2: Подвижни пробивни машини за граждански и геотехнически инженеринг, кариерно и минно дело
Drilling and foundation equipment - Safety - Part 2: Mobile drill rigs for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining
ТК-100 
2019-07-25  
 
   
EN 16228-3:2014/prA1
Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 3: Машини за сондиране с хоризонтално насочване (HDD)
Drilling and foundation equipment - Safety - Part 3: Horizontal directional drilling equipment (HDD)
ТК-100 
2019-07-25  
 
   
EN 16228-4:2014/prA1
Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 4: Машини за фундиране
Drilling and foundation equipment - Safety - Part 4: Foundation equipment
ТК-100 
2019-07-25  
 
   
EN 16228-5:2014/prA1
Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 5: Машини за шлицови стени
Drilling and foundation equipment - Safety - Part 5: Diaphragm walling equipment
ТК-100 
2019-07-25  
 
   
EN 16228-6:2014/prA1
Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 6: Машини за хидравлично сондиране, заливане и инжектиране
Drilling and foundation equipment - Safety - Part 6: Jetting, grouting and injection equipment
ТК-100 
2019-07-25  
 
   
EN 16228-7:2014/prA1
Машини за сондиране и фундиране. Безопасност. Част 7: Сменяемо допълнително оборудване
Drilling and foundation equipment - Safety - Part 7: Interchangeable auxiliary equipment
ТК-100 
2020-07-07  
2020-08-13  
FprEN 16564
Машини и съоръжения за добиване и механична обработка на естествени скални материали. Безопасност. Изисквания за мостови тип машини за насичане и фрезоване, включващи варианти с цифрово програмно управление (NC/CNC)
Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions
ТК-100 
2019-03-13  
 
   
FprEN 17106-1
Машини за експлоатация на пътища. Безопасност. Част 1: Основни изисквания
Road operation machinery - Safety - Part 1: General requirements
ТК-100 
2019-03-13  
 
   
FprEN 17106-2
Машини за експлоатация на пътища. Безопасност. Част 2: Изисквания към машини за почистване на пътища
Road operation machinery - Safety - Part 2: Specific requirements for road surface cleaning machines
ТК-100 
2019-03-13  
 
   
FprEN 17106-3-1
Машини за експлоатация на пътища. Безопасност. Част 3-1: Машини за зимно обслужване. Изисквания към машини за почистване на сняг с въртящи се инструменти и снегоринни гребла
Road operation machinery - Safety - Part 3-1: Winter service machines - Requirements for snow clearing machines with rotating tools and snow ploughs
ТК-100 
2019-03-13  
 
   
FprEN 17106-3-2
Машини за експлоатация на пътища. Безопасност. Част 3-2: Машини за зимно обслужване. Специфични изисквания към машини за разпръскване
Road operation machinery - Safety - Part 3-2: Winter service machines - Specific requirements for spreading machines
ТК-100 
2019-03-13  
 
   
FprEN 17106-4-1
Машини за експлоатация на пътища. Безопасност. Част 4-1: Машини за обслужване и поддържане на пътища. Изисквания към машини за рязане на трева и клони
Road operation machinery - Safety - Part 4-1: Road service area maintenance machines - Requirements for grass and brush cutting machines

62 намерени, страница 1 от 3 Печат на резултата от търсенето        1 2 3