Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Работна програма на ТК-96

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-96 » Работна програма на ТК-96
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-96 
2020-04-16  
2020-05-28  
   
FprEN 12046-1
Сили за отваряне и затваряне. Метод за изпитване. Част 1: Прозорци
Operating forces - Test method - Part 1: Windows
ТК-96 
2019-12-12  
 
   
prEN 12209
Строителен обков. Брави и ключалки с механично задвижване. Изисквания и методи за изпитване
Building hardware - Mechanically operated locks and locking plates - Characteristics and test methods
ТК-96 
2020-04-10  
 
   
prEN 12320 rev
Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test methods
ТК-96 
2019-09-05  
 
   
EN 12453:2017/prA1
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност при употреба на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods
ТК-96 
2019-08-29  
 
   
EN 12604:2017/prA1
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Механични аспекти. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements and test methods
ТК-96 
2019-10-09  
 
   
FprEN 12635:2017
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Информация за употреба
Industrial, commercial and garage doors and gates - Information for use
ТК-96 
2018-01-11  
 
   
prEN 12978
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods
ТК-96 
2020-04-24  
2020-06-03  
FprEN 13115
Прозорци. Класификация на механичните характеристики. Вертикално натоварване, усукване и сили за задвижване
Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces
ТК-96 
2019-12-16  
 
   
prEN 13126-1 rev
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 1: Requirements common to all types of hardware
ТК-96 
2020-01-10  
 
   
prEN 13126-13 rev
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 13: Баланс на крилото
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 13: Sash balances
ТК-96 
2019-12-16  
 
   
prEN 13126-14 rev
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 14: Крепежни елементи
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods – Part 14: Sash fasteners
ТК-96 
2020-04-16  
 
   
prEN 13126-2
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Спецификация и методи за изпитване. Част 2: Дръжки и затварящи приспособления за прозорци
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 2: Window fastener handles
ТК-96 
2020-01-10  
 
   
prEN 13126-4 rev
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 4:Заключващо резе
Building hardware — Hardware for windows and door height windows — Requirements and test methods — Part 4: Espagnolettes
ТК-96 
2020-04-16  
 
   
prEN 13126-7
Строителен обков. Обков за прозорци и балконски врати. Изисквания и методи за изпитване. Част 7: Заключалки
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 7: Finger catches
ТК-96 
2019-09-10  
 
   
EN 13830:2015/FprA1
Окачени фасади. Стандарт за продукт
Curtain Walling - Product Standard
ТК-96 
2019-10-16  
 
   
EN 13830:2015+A1:2020
Окачени фасади. Стандарт за продукт
Curtain walling - Product standard
ТК-96 
2019-11-14  
 
   
prEN 14351-1
Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати
Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets
ТК-96 
2019-10-21  
 
   
EN 14500:2020
Щори и капаци. Топлинен и визуален комфорт. Методи за изпитване и изчисление
Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Test and calculation methods
ТК-96 
2019-10-21  
 
   
EN 14501:2020
Щори и капаци. Топлинен и визуален комфорт. Технически характеристики и класификация
Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Performance characteristics and classification
ТК-96 
2020-03-25  
 
   
prEN 15684
Строителен обков. Електромеханични патрони за секретни брави. Изисквания и методи за изпитване
Building hardware - Mechatronic cylinders - Requirements and test methods
ТК-96 
2019-12-12  
 
   
prEN 15685
Строителен обков. Брави, ключалки и заключващи елементи. Изисквания и методи за изпитване (prEN 15685)
Building hardware - Requirements and test methods - Multipoint locks, latches and locking plates - Characteristics and test methods
ТК-96 
2019-07-30  
 
   
prEN 1627
Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и щори. Устойчивост на взлом. Изисквания и класификация
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification
ТК-96 
2019-07-30  
 
   
prEN 1628
Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и щори. Устойчивост на взлом. Метод за изпитване за определяне на съпротивлението при статично натоварване
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading
ТК-96 
2019-07-25  
 
   
prEN 1629
Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и щори. Устойчивост срещу взлом. Метод за изпитване за определяне на съпротивлението при динамично натоварване
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading
ТК-96 
2019-07-30  
 
   
prEN 1630
Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и щори. Устойчивост на взлом. Метод за изпитване за определяне на съпротивлението при ръчни взломни опити
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts
ТК-96 
2019-06-20  
 
   
prEN 16361
Механично задвижвани врати за пешеходци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Врати за пешеходци, различни от врати тип летящи, първоначално предназначени за монтаж със задвижваща система
Power operated pedestrian doorsets - Product standard, performance characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation
ТК-96 
2020-04-16  
 
   
prEN 16758
Окачени фасади. Определяне якостта на съединенията, подложени на срязване. Метод за изпитване и изисквания
Curtain walling - Determination of the strength of sheared connections - Test method and requirements
ТК-96 
2019-12-05  
 
   
prEN 16759
Остъкляване със/чрез залепване за врати, прозорци и окачени фасади. Проверка на механичните характеристики на залепването на алуминиеви и стоманени повърхности
Bonded Glazing for doors, windows and curtain walling - Verification of mechanical performance of bonding on aluminium and steel surfaces
ТК-96 
2020-03-25  
 
   
EN 16867:2020
Строителен обков. Електромеханични принадлежности за врати. Изисквания и методи за изпитване
Building hardware - Mechatronic door furniture - Requirements and test methods
ТК-96 
2020-03-25  
 
   
EN 17213:2020
Прозорци и врати. Продуктови характеристики за околната среда. Правила за продуктови категории за прозорци, врати, покривни прозорци и входни врати
Windows and doors - Environmental Product Declarations - Product category rules for windows and pedestrian doorsets

37 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2