Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Работна програма на ТК-11

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-11 » Работна програма на ТК-11
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-11 
2019-05-28  
 
   
prEN 13336 rev
Обработени кожи. Характеристика на кожи за тапицерия. Ръководство за подбор на кожи за мебели
Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of leather for furniture
ТК-11 
2019-05-28  
 
   
prEN 16223 rev
Обработени кожи. Изисквания за означение и описание на кожи за приложения в тапицерията и в автомобилния интериор. Част 1: Приложения в тапицерията
Leather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications - Part 1: upholstery applications
ТК-11 
2019-06-11  
 
   
prEN ISO 13365-1
Обработени кожи. Химично определяне съдържанието на консерванти (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) в кожите чрез течна хроматография. Част 1: Общо съдържание (ISO/DIS 13365-1:2019)
Leather - Chemical determination of the preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography - Part 1: Total content (ISO/DIS 13365-1:2019)
ТК-11 
2019-06-18  
 
   
prEN ISO 13365-2
Обработени кожи. Химично определяне съдържанието на консерванти (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) в кожите чрез течна хроматография. Част 1: Съдържание на екстракта (ISO/DIS 13365-2:2019)
Leather - Chemical determination of the preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography - Part 2: Extractable content (ISO/DIS 13365-2:2019)
ТК-11 
2019-06-10  
 
   
prEN ISO 14088
Обработени кожи. Химични изпитвания. Метод за количествен анализ на дъбители чрез филтриране (ISO/DIS 14088:2019)
Leather - Chemical tests - Quantitative analysis of tanning agents by filter method (ISO/DIS 14088:2019)
ТК-11 
2018-11-17  
 
   
prEN ISO 14931 rev
Обработени кожи. Ръководство за подбор на кожи за облекла (с изключение на кожухарски кожи)
Leather - Guide to the selection of leather for apparel (excluding furs)
ТК-11 
2019-09-24  
2019-11-28  
prEN ISO 16181-1
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Част 1: Определяне на фталати чрез екстракция с разтворител (ISO/DIS 16181-1:2019)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 1: Determination of phthalate with solvent extraction (ISO/DIS 16181-1:2019)
ТК-11 
2019-09-24  
2019-11-28  
prEN ISO 16181-2
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Част 2: Определяне на фталати без екстракция с разтворител (ISO/DIS 16181-2:2019)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 2: Determination of phthalate without solvent extraction (ISO/DIS 16181-2:2019)
ТК-11 
2019-09-06  
 
   
prEN ISO 17076-1
Обработени кожи. Определяне устойчивост на изтриване. Част 1: Метод на Taber (ISO/DIS 17076-1:2018)
Leather - Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber method (ISO/DIS 17076-1:2018)
ТК-11 
2019-03-20  
 
   
prEN ISO 17130 rev
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне на изменението на размерите
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of dimensional change
ТК-11 
2019-09-06  
 
   
prEN ISO 17131
Обработени кожи. Микроскопско идентифициране на кожи (ISO/DIS 17131:2019)
Leather - Identification of leather with microscopy (ISO/DIS 17131:2019)
ТК-11 
2019-03-20  
 
   
prEN ISO 17226-1 rev
Обработени кожи. Химично определяне на съдържанието на формалдехид. Част 1: Метод чрез използване на високоефективна течна хроматография
Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 1: Method using high performance liquid chromatography
ТК-11 
2019-06-12  
 
   
prEN ISO 17234-1
Обработени кожи. Химични изпитвания за откриване на определени видове азобагрила в обагрени кожи. Част 1: Откриване на определени ароматни амини, получени от азобагрила (ISO/DIS 17234-1:2019)
Leather - Chemical tests for the determination of certain azo colorants in dyed leathers - Part 1: Determination of certain aromatic amines derived from azo colorants (ISO/DIS 17234-1:2019)
ТК-11 
2019-07-17  
 
   
EN ISO 17700:2019
Обувки. Методи за изпитване за горни части (саи) и стелки. Устойчивост на цвета на триене и избледняване (ISO/FDIS 17700:2019)
Footwear - Test methods for upper components and insocks - Colour fastness to rubbing and bleeding (ISO 17700:2019)
ТК-11 
2019-09-11  
 
   
EN ISO 18218-2:2019
Обработени кожи. Определяне на етоксилирани алкилфеноли. Част 2: Индиректен метод (ISO 18218-2:2019)
Leather - Determination of ethoxylated alkylphenols - Part 2: Indirect method (ISO 18218-2:2019)
ТК-11 
2019-06-19  
 
   
prEN ISO 18219-1
Обработени кожи. Определяне на хлорирани въглеводороди в кожи. Част 1: Хроматографски метод за хлорирани парафини с къса верига (SCCP) (ISO/DIS 18219-1:2019)
Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather – Part 1: Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCP) (ISO/DIS 18219-1:2019)
ТК-11 
2019-09-24  
 
   
prEN ISO 18219-2
Обработени кожи. Определяне на хлорирани въглеводороди в кожи. Част 1: Хроматографски метод за хлорирани парафини със средно дълги вериги (MCCP) (ISO/DIS 18219-2:2019)
Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather – Part 2: Chromatographic method for middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) (ISO/DIS 18219-2:2019)
ТК-11 
2019-10-08  
 
   
FprEN ISO 19577
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Определяне на нитрозамини (ISO/FDIS 19577:2019)
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of Nitrosamines (ISO/FDIS 19577:2019)
ТК-11 
2018-12-21  
 
   
prEN ISO 19957 rev
Обувки. Методи за изпитване на токове. Якост на закрепване на гвоздеите на тока
Footwear - Test methods for heels - Heel pin holding strength
ТК-11 
2019-03-07  
 
   
prEN ISO 20136
Обработени кожи. Определяне способността на разградимост от микроорганизми (ISO/DIS 20136:2018)
Leather - Determination of degradability by micro-organisms (ISO/DIS 20136:2018)
ТК-11 
2018-02-01  
 
   
prEN ISO 21061
Обувки. Химични изпитвания. Подготовка на пробите
Footwear - Chemical tests - Preparation of samples
ТК-11 
2017-08-01  
 
   
prEN ISO 22517
Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне съдържанието на пестицидни остатъци в обработени кожи
Leather – Chemical tests - Determination of pesticide residues content in leather
ТК-11 
2019-05-24  
 
   
prEN ISO 22615 rev
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Определяне на диметилфумарат
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of dimethylfumarate
ТК-11 
2018-04-13  
 
   
prEN ISO 23352
Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в обувките и техните съставни части. Определяне на тежки метали в материалите за обувки
Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of heavy metals in footwear materials
ТК-11 
2019-09-11  
 
   
EN ISO 23910:2019
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Измерване съпротивлението на раздиране на бод (ISO 23910:2019)
Leather - Physical and mechanical tests - Measurement of stitch tear resistance (ISO 23910:2019)
ТК-11 
2019-08-29  
 
   
prEN ISO 24263
Обувки. Здравина на закрепване на каишки, гарнитури и аксесоари
Footwear - Attachment strength of straps, trims and accessories
ТК-11 
2019-08-29  
 
   
prEN ISO 24264
Обувки. Здравина на закрепване на капачетата
Footwear - Attachement strength of top pieces
ТК-11 
2019-08-29  
 
   
prEN ISO 24265
Обувки. Метод за изпитване устойчивостта на горните части на триене с каучукова подложка
Footwear - Test methods for uppers-fastness to rubbing using a rubber pad
ТК-11 
2019-08-29  
 
   
prEN ISO 24266
Обувки. Метод за изпитване на готова обувка-устойчивост на огъване
Footwear - Test methods for whole shoe-flexing durability
ТК-11 
2019-09-23  
 
   
prEN ISO 24267
Триене. Методи за изпитване на обувки за свободно време и компоненти
Friction - Test methods for casual footwear and components

44 намерени, страница 1 от 2 Печат на резултата от търсенето        1 2