Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеНомер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-67 
2020-02-07  
 
   
Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
Petroleum and petroleum products. Packaging, marking, storage and transport
ТК-4 
2020-09-03  
2020-09-21  
   
Цимент. Определяне минералния състав на клинкера и съдържанието на трикалциев алумина
Cement. Determination of mineral composition of the clinker and the tricalcium aluminate content
ТК-28 
2017-03-24  
2019-12-30  
   
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
ТК-67 
2020-02-07  
 
   
Нефт, нефтопродукти и присадки. Определяне съдържанието на механични примеси чрез филтриране
Crude oil, petroleum products and additives. Determination of mechanical impurity content by filtration
ТК-67 
2020-02-07  
 
   
Нефтопродукти. Определяне на киселинността и киселинното число
Petroleum products. Determination of acidity and acid number
ТК-32 
2020-02-20  
2020-03-17  
   
Пиперки печени белени стерилизирани
Sterilized roasted skinned peppers
ТК-5 
2020-01-30  
 
   
Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди
Corrosion protection of construction structures and structures exposed to the action of aggressive environments. Basic concepts. Classification of aggressive environments
ТК-17 
2019-11-14  
 
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
ТК-33 
2020-04-10  
 
   
prEN 1001 rev
Трайност на дървесината и продуктите от дървесина. Терминология и определения
Durability of wood and wood-based products - Terminology and definitions
ТК-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)
ТК-107 
2020-03-14  
 
   
EN 1004:2020
Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Материали, размери, изчислителни натоварвания, изисквания безопасност и експлоатационни изисквания
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ТК-107 
2020-07-17  
 
   
prEN 1004-2
Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 2: Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-1:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
ТК-100 
2020-04-17  
 
   
EN 1009-1:2020/prA1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и оборудване за обработка на материали
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-2:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ТК-100 
2020-04-16  
 
   
EN 1009-2:2020/prA1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за машини за хранене и оборудване за непрекъснато обработване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-3:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и смилане
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-4:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
ТК-100 
2020-05-27  
 
   
EN 1009-5:2020
Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и утаяване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
ТК-100 
2019-10-30  
 
   
prEN 1009-6
Машини за механична обработка на минерали и други подобни твърди вещества. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни и полу-подвижни машини
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 6: Specific requirements for mobile and semi-mobile machinery
ТК-17 
2020-09-07  
 
   
prEN 10107 rev
Лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка
Grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state
ТК-17 
2020-08-04  
2020-10-08  
prEN 10132
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-1
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания
Prestressing steels - Part 1: General requirements
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-2
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 2: Тел
Prestressing steels - Part 2: Wire
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-3
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 3: Въжета
Prestressing steels - Part 3: Strand
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-4
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 4: Пръти
Prestressing steels - Part 4: Bar
ТК-17 
2018-04-26  
 
   
EN 10139:2016/prA1
Студеновалцувана тясна лента без покритие от нисковъглеродна стомана за студена пластична деформация. Технически условия на доставка
Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions
ТК-17 
2017-07-13  
 
   
prEN 10169 rev
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт). Технически условия на доставка
Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery conditions
ТК-15 
2020-06-18  
 
   
prEN 1018
Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Калциев карбонат
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate
ТК-17 
2017-05-11  
 
   
prEN 10202 rev
Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен оксид
Cold reduced tinmill products - Electrolytic tinplate and electrolytic chromium/chromium oxide coated steel

5524 намерени, страница 1 от 185 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5 6 7