Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
 
ТК-81 
2018-03-22  
 
   
Опаковки от полипропилен (РР), еднократни, за храни, мляко и млечни продукти. Термоформовани. Изисквания
ТК-61 
2019-11-13  
 
   
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics. National Annex.
ТК-68 
2019-11-18  
 
   
Пътни знаци. Размери и шрифт
Road traffic signs. Dimensions and letters
ТК-28 
2017-03-24  
2019-12-30  
   
Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология
Metrology. Part 2: Vocabulary of terms in legal metrology
ТК-88 
2019-11-27  
 
   
Ролкови спортни съоръжения. Уейвборд. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Roller sports equipment. Waveboard. Safety requirements and test methods
ТК-67 
2019-11-29  
2020-01-29  
Нeфтопродукти. Определяне на условния вискозитет с вискозиметър на Engler
Petroleum products - Determination of the specific viscosity by Engler viscometer
ТК-32 
2016-06-01  
 
   
Пиперки печени белени стерилизирани
Sterilized roasted skinned peppers
ТК-32 
2017-07-25  
 
   
Икра зеленчукова стерилизирана
Ready dishes. Mixed vegetables (ikra)
ТК-67 
2019-11-12  
 
   
Нефтопродукти. Определяне наличието на водоразтворими киселини и основи
Petroleum products. Determination of water-soluble acids and bases
ТК-67 
2019-11-29  
2020-01-29  
Нефтопродукти. Определяне температурата на прокапване по Ubbelohde
Petroleum products - Determination of the dropping point by Ubbelohde
ТК-67 
2019-11-29  
2020-01-29  
Нефтопродукти. Изпитване на корозионното действие върху метали
Petroleum products - Test for corrosion effect on metals
ТК-17 
2019-11-14  
 
   
Телове, въжета и пръти от високоякостна стомана за предварително напрягане на строителни конструкции
Wire, strand and bar from high-strength steel for prestressing of structures
ТК-17 
2016-01-07  
 
   
FprEN 10025-1
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Hot rolled products of structural steels - Part 1: General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)
ТК-17 
2019-11-22  
 
   
EN 10025-4:2019
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани
Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
ТК-17 
2019-11-22  
 
   
EN 10025-5:2019
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия
Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
ТК-17 
2019-11-22  
 
   
EN 10025-6:2019
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние
Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
ТК-107 
2019-11-06  
 
   
prEN 1004 rev
Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи. Материали, размери, проектни товари и изисквания за безопасност и експлоатация
Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
ТК-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-1
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за частично окомплектовани машини и единици за обработка
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
ТК-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-2
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за подавателни механизми и устройства за непрекъснат транспорт
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
ТК-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-3
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и фрезоване
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
ТК-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-4
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за пресяващ механизъм
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
ТК-100 
2019-03-02  
 
   
FprEN 1009-5
Машини за механична обработка на минерали и други подобни полезни изкопаеми. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и обработка на кал
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
ТК-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-1 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 1: General
ТК-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-2 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 2: Циментовани стомани
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 2: Case hardening steels
ТК-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-3 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 3: Стомани за закаляване и отвръщане
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering
ТК-17 
2017-10-12  
 
   
prEN 10132-4 rev
Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка. Част 4: Стомани за пружини и за други приложения
Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 4: Spring steels and other applications
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-1
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания
Prestressing steels - Part 1: General requirements
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-2
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 2: Тел
Prestressing steels - Part 2: Wire
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-3
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 3: Въжета
Prestressing steels - Part 3: Strand
ТК-17 
2009-10-27  
 
   
FprEN 10138-4
Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 4: Пръти
Prestressing steels - Part 4: Bar

5894 намерени, страница 1 от 197 Печат на резултата от търсенето        1 2 3 4 5 6 7