Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиНомер
Име
Статус
ТК-1
Пожаро- и взривозащита
Активен
ТК-2
Хидравлика и пневматика
Активен
ТК-3
Стандартизация в морското стопанство
Неактивен
ТК-4
Цимент, вар и гипс
Активен
ТК-5
Бетон и разтвори
Активен
ТК-6
Битови електрически уреди
Активен
ТК-7
Стъкло и керамика
Активен
ТК-8
Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво
Активен
ТК-9
Складови системи и складова техника
Закрит
ТК-10
Прахова металургия
Неактивен
ТК-11
Кожи, кожени и обувни изделия
Активен
ТК-12
Приложения на статистическите методи
Активен
ТК-13
Надеждност
Неактивен
ТК-14
Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене
Активен
ТК-15
Опазване на околната среда
Активен
ТК-16
Архивна, библиотечна и информационна дейност
Активен
ТК-17
Черна металургия
Активен
ТК-18
Целулоза, хартия и картон
Закрит
ТК-19
Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества
Активен
ТК-20
Тежки цветни метали и сплави
Активен
ТК-21
Горско стопанство и дърводобив
Закрит
ТК-22
Техническа документация
Неактивен
ТК-23
Трактори и техника за земеделието и горите
Активен
ТК-24
Безразрушителен (неразрушаващ) контрол
Активен
ТК-25
Боеприпаси
Закрит
ТК-26
Изпитване на метали и метални конструкции
Неактивен
ТК-27
Кари
Неактивен
ТК-28
Метрология
Активен
ТК-29
Допуски и сглобки. Технически измервания
Закрит
ТК-30
Заваряване на материалите
Активен
ТК-31
Кранове и телфери
Активен
ТК-32
Селскостопански и хранителни продукти
Активен
ТК-33
Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост
Активен
ТК-34
Управление на качеството и оценяване на съответствието
Активен
ТК-35
Повърхностноактивни вещества и препарати на тяхна база
Закрит
ТК-36
Механични трансмисии и техните елементи
Неактивен
ТК-37
Леки метали и техните сплави
Активен
ТК-38
Въртящи се електрически машини
Активен
ТК-39
Лаковобояджийски материали, покрития и лепила
Активен
ТК-40
Семена и посадъчен материал
Закрит
ТК-41
Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
Активен
ТК-42
Корозия и защита от корозия
Активен
ТК-43
Хладилна и криогенна техника
Активен
ТК-44
Текстил и облекло
Активен
ТК-45
Хазарт
Закрит
ТК-46
Земеделие
Закрит
ТК-47
Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения
Активен
ТК-48
Строителни машини
Закрит
ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение
Активен
ТК-50
Лични предпазни средства
Активен
ТК-51
Твърди минерални горива
Активен
ТК-52
Безопасност на машини и съоръжения
Активен
ТК-53
Алармени системи
Активен
ТК-54
Осветителна техника и електроинсталационни изделия
Активен
ТК-55
Руди и скални материали
Активен
ТК-56
Проектиране на строителни конструкции
Активен
ТК-57
Информационни и комуникационни технологии
Активен
ТК-58
Кабелни изделия
Активен
ТК-59
Ергономия
Активен
ТК-60
Газова инфраструктура
Активен
ТК-61
Изолации на сгради и строителни съоръжения
Активен
ТК-62
Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти
Неактивен
ТК-63
Минерални торове и подобрители на почвата
Активен
ТК-64
Електрохимични източници на ток
Активен
ТК-65
Естествени скални материали и изделия
Закрит
ТК-66
Асансьори и специална подемно-транспортна техника
Активен
ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали
Активен
ТК-68
Пътно дело
Активен
ТК-69
Електромедицински апарати
Закрит
ТК-70
Железопътен транспорт
Активен
ТК-71
Ядрена енергия
Активен
ТК-72
Електрически апарати за ниско напрежение
Активен
ТК-73
Опаковки, целулоза, хартия и картон
Активен
ТК-74
Въоръжение
Закрит
ТК-75
Електромагнитна съвместимост
Активен
ТК-76
Каучук
Активен
ТК-77
Хлебопроизводство и сладкарство
Закрит
ТК-78
Билки, подправки, гъби, кафе, чай и какао
Закрит
ТК-79
Електроенергетика
Активен
ТК-80
Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите
Активен
ТК-81
Пластмаси
Активен
ТК-82
Акустика. Шум и вибрации
Активен
ТК-83
Водоснабдяване и канализация
Активен
ТК-84
Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране
Активен
ТК-85
Огнеупори
Закрит
ТК-86
Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия
Активен
ТК-87
Медицински изделия
Активен
ТК-88
Спорт, съоръжения за спорт и свободно време
Активен
ТК-89
Туристически дейности
Активен
ТК-90
Хотелиерство и ресторантьорство
Закрит
ТК-91
Дейности, свързани с предоставянето на допълнителни туристически услуги
Закрит
ТК-92
Балнеотуризъм
Закрит
ТК-93
Услуги за красота
Неактивен
ТК-94
Опазване на културното наследство
Активен
ТК-95
Услуги, свързани с недвижими имоти
Неактивен
ТК-96
Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади
Активен
ТК-97
Интелигентни транспортни системи и логистика
Активен
ТК-98
Безопасност на детски играчки и други детски артикули
Активен
ТК-99
Нанотехнологии
Активен
ТК-100
Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища. Минни машини и оборудване
Активен
ТК-101
Устойчиво строителство
Активен
ТК-102
Сигурност на обществото и гражданите
Активен
ТК-103
Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях
Активен
ТК-104
Поддържане. Съдове и съоръжения под налягане. Промишлени тръбопроводи
Активен
ТК-106
Управление на проекти, програми и портфолио
Активен
ТК-107
Временни съоръжения за строителството
Активен
ТК-108
Услуги за образование, обучение и преводи
Активен
ЕРГ
Експертни работни групи
Активен
ТК-0
Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК
Активен