Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време

Статус: Активен
Председател: проф. Вихрен Стойчев Бачев
Секретар: Камелия Миланова
Телефон: 02/81 74 539
Е-майл: Kamelia.Milanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Спорт, съоръжения за спорт и свободно време

Заглавие на английски

Sport and equipment for sport

Област на действие на български

Стандарти отнасящи се до съоръженията, екипировката, принадлежностите и други продукти, процеси и услуги в областта на спорта и свободното време, терминология и определения за тяхното идентифициране и методи за изпитване

Област на действие на английски

Standards dedicated to sport facilities, equipment, tools and other products, processes and services concerning sport and leisure time, terminology and definitions for its identification and testing methods

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 136 - Активен

Площадки и съоръжения за спорт, детски площадки и свободно време
Sports, playground and other recreational facilities and equipment

CEN/TC 152 - Активен

Машини и съоръжения за панаири и паркове за забавление. Безопасност
Fairground and amusement park machinery and structures - Safety

CEN/TC 217 - Активен

Покрития за спортни площадки
Surfaces for sports areas

CEN/TC 315 - Активен

Съоръжения за зрители
Spectator facilities

CEN/TC 402 - Активен

Частни семейни плувни басейни
Domestic Pools and Spas

ISO/TC 83 - Активен

Устройства и оборудване за спорт и забавления
Sports and other recreational facilities and equipment