Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-8 Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво

Статус: Активен
Председател: инж. Горан Гаджонов
Секретар: инж. Спас Бързаков
Телефон: 02/ 8174592
Е-майл: spas.barzakov@bds-bg.org

Заглавие на български

Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво

Заглавие на английски

Gas equipment, gas cylinders, fittings for gas equipment, household equipment for solid and liquid fuel

Област на действие на български

Стандартизация в областта на газовите уреди, газовите бутилки и арматурата за газови бутилки и битови уреди на твърдо и течно гориво, обикновени съдове под налягане, котли за централно отопление, контролни и предпазни устройства за газови горелки и устройства, контролни и предпазни устройства за непромишлени газови уреди и системи, газови горелки с вентилатор

Област на действие на английски

Standardization in field of gas equipment, gas cylinders and household equipment for solid and liquid fuel, unfired pressure vessels, central heating boilers, safety and control devices for gas-burners and gas-burning appliances, control and protective devices for non-industrial appliances and systems, gas burners using fans

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 23 - Активен

Транспортируеми бутилки за газ
Transportable gas cylinders

CEN/TC 46 - Активен

Пещи на течни горива
Fireplaces for liquid fuels

CEN/TC 47 - Активен

Горелки с разпръскване на течно гориво и техните елементи. Функциониране. Безопасност. Изпитване
Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing

CEN/TC 48 - Активен

Домашни газови водонагреватели
Domestic gas-fired water heaters

CEN/TC 49 - Активен

Газови готварски уреди
Gas cooking appliances

CEN/TC 57 - Активен

Отоплителни котли за централно отопление
Central heating boilers

CEN/TC 58 - Активен

Предпазни устройства и устройства за управление за горелки и уреди на газообразни или течни горива
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels

CEN/TC 62 - Активен

Самостоятелни газови отоплителни уреди
Independent gas-fired space heaters

CEN/TC 106 - Активен

Големи кухненски съоръжения на газово гориво
Large kitchen appliances using gaseous fuels

CEN/TC 131 - Активен

Газови горелки с вентилатор
Gas burners using fans

CEN/TC 180 - Активен

Децентрализирано газово отопление
Decentralized gas heating

CEN/TC 181 - Активен

Уреди за втечнен въглеводороден газ
Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use

CEN/TC 295 - Активен

Уреди на твърдо гориво за жилища
Residential solid fuel burning appliances

CEN/TC 299 - Активен

Газови сорбционни уреди, сорбционни уреди с непряко нагряване, термопомпи с газово задвижване и битови газови уреди за миене и сушене
Gas-fired sorption appliances, indirect fired sorption appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps and domestic gas-fired washing and drying appliances.

CEN/TC 286 - Активен

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ
Liquefied petroleum gas equipment and accessories

CEN/SS H99 - Активен

Продукти за бита и за отдих
Products for household and leisure use - Undetermined

CEN/CLC/JWG FCGA - Спрян

Горивни клетки за приложения с газ
Fuel cell gas appliances

CEN/CLC/JWG FCGA - Спрян

Горивни клетки за приложения с газ
Fuel cell gas appliances

CEN/CLC/JTC 17 - Активен

Газови уреди с горивни клетки с комбинирана топлинна и електрическа енергия
Fuel Cell Gas Appliances with Combined Heat and Power

CEN/CLC/JTC 17 - Активен

Газови уреди с горивни клетки с комбинирана топлинна и електрическа енергия
Fuel Cell Gas Appliances with Combined Heat and Power