Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТК-0 Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК

Статус: Активен
Председател:
Секретар:
Телефон:
Е-майл:

Заглавие на български

Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК

Заглавие на английски

Areas of standardization without coverage of a particular BDS/TC

Област на действие на български

Няма информация

Област на действие на английски

Няма информация


Номер
Име
Статус
ТК-0/ПС-1 Услуги и в различни сфери. Географска информатика Активен
ТК-0/ПС-2 Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи Активен
ТК-0/ПС-3 Геотермални и водни сондажи Активен
ТК-0/ПС-4 Хипербарни камери; Механични продукти. Методология за екодизайн Активен
ТК-0/ПС-5 Методи за анализ на алергени, кинематография, кинематографични произведения, химия (органични съединения), печатна електроника, цифрово съхранение на кинематографични произведения Активен
ТК-0/ПС-6 Пестициди. Реактиви Активен
ТК-0/ПС-7 Безопасност на специални машини Активен
ТК-0/ПС-8 Технология на развлекателните дейности. Оборудване, техническо инсталиране на оборудването и машини, използвани на сцени и други площи в увеселителната/развлекателната индустрия Активен
ТК-0/ПС-9 Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн Активен
ТК-0/ПС-10 Стълби Активен
ТК-0/ПС-11 Химични дезинфектанти и антисептици; Свещи за бита Активен
ТК-0/ПС-12 Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини Активен
ТК-0/ПС-14 Колела и ролки Активен
ТК-0/ПС-15 Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства Активен
ТК-0/ПС-16 Електростатика. Електрозаваряване Активен
ТК-0/ПС-17 Стандартизация в морското стопанство Активен
ТК-0/ПС-18 Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук Активен
ТК-0/ПС-19 Електронни елементи и електронни устройства Активен
ТК-0/ПС-20 Силова електроника, механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника Активен
ТК-0/ПС-21 Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация Активен
ТК-0/ПС-22 Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти, изработени от метал; Добавъчно производство Активен
ТК-0/ПС-24 Маркировка и идентификация, степени на защита Закрит
ТК-0/ПС-25 Стандарти в сектор услуги Активен
ТК-0/ПС-27 Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ. Водородни технологии. Активен
ТК-0/ПС-28 Пробки, прокатно оборудване, пломби Активен
ТК-0/ПС-29 Стандарти в сектор услуги Закрит
ТК-0/ПС-30 Индустриално оборудване за разбъркване и смесване Активен
ТК-0/ПС-31 Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS) Активен
ТК-0/ПС-32 Хранителни добавки и диетични продукти Активен
ТК-0/ПС-33 Филтриране в интернет съдържание Закрит
ТК-0/ПС-34 Фотокатализа Активен
ТК-0/ПС-35 Строителни конструкции и елементи Активен
ТК-0/ПС-36 Авиационна и космическа техника Активен